Tomasz Walacik – Technik Symulacji Medycznej

150 150 CSM Zabrze

Tel. 208 86 75

emali: twalacik@sum.edu.pl

  • Absolwent Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.
  • Zainteresowania: wykorzystanie informatyki w medycynie.