Najbliższe zajęcia CSM Zabrze
19 kwietnia 2021r. (poniedziałek)

CSM - 007 - Sala ćwiczeń symulacyjnych
12:00 - 15:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 3 Z, 9Z

CSM - 307 - Sala ćwiczeń symulacyjnych niskiej wierności
08:00 - 15:30: Pediatria IV rok Gr 5 sem.

CSM - 408 - Sala multimedialna
12:00 - 15:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 3 Z, 9Z

CSM - 507 - Strefa symulacji przedszpitalnej (karetka)
12:00 - 15:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 3 Z, 9Z

CSM - 509 - Sala symulacyjna-debriefingu
12:00 - 15:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 3 Z, 9Z