Kamil Barglik – Z-ca Kierownika Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu

150 150 CSM Zabrze

tel: 208 86 75

email: kbarglik@sum.edu.pl

  • Ratownik Medyczny w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach
  • Pracownik dydaktyczny na Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach.
  • Żołnierz na stanowisku starszy ratownik w 131 Batalionie Lekkiej Piechoty w Gliwicach.
  • Ratownik Medyczny podczas VIII i IX zmiany  Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Odznaczony Gwiazda Afganistanu.
  • Uczestnik misji ratunkowej po trzęsieni ziemi w Nepalu, instruktor na kursach medycyny pola walki na Ukrainie.
  • Instruktor American Heart Association w zakresie BLS-AED, ACLS, PALS.
  • Wielokrotny uczestnik i sędzia na Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym.
  • Pilot paralotniowy, pasjonat strzelectwa.