Zajęcia na dzień

Zajęcia na wybrany dzień


Zajęcia na dzień: 2021-04-19

CSM - 007 - Sala ćwiczeń symulacyjnych

08:00 - 11:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 4 Z, 2Z ręka+ SAM + Hall osłuchiwanie + ciśnienie + chcą lucynę
12:00 - 15:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 3 Z, 9Z

CSM - 008 - Sala ćwiczeń symulacyjnych

08:00 - 12:30: Ginekologia i położnictwo V rok GR 7

CSM - 009 - Sala ćwiczeń symulacyjnych

08:00 - 14:45: choroby wewnętrzne rok VI gr 4

CSM - 116 - Sala symulacyjna Intensywna Terapia

08:00 - 14:45: choroby wewnętrzne rok VI gr 4

CSM - 120 - Sala symulacyjna Szpitalny Oddział Ratunkowy

08:00 - 14:45: choroby wewnętrzne rok VI gr 4

CSM - 209 - Sala symulacyjna Pediatryczna

08:00 - 12:30: Ginekologia i położnictwo V rok GR 7

CSM - 213 - Sala symulacyjna Porodowa

08:00 - 12:30: Ginekologia i położnictwo V rok GR 7

CSM - 214 - Sala ćwiczeń symulacyjnych niskiej wierności

08:00 - 13:15: Diagnostyka obrazowa IV rok gr 1 ćwiczenia

CSM - 215 - Aula

08:00 - 11:45: Chirurgia szczękowo twarzowa z onkologią II gr 3

CSM - 306 - Sala symulacyjna Stomatologiczna

08:15 - 12:00: Chirurgia stomatologiczna III gr 4

CSM - 307 - Sala ćwiczeń symulacyjnych niskiej wierności

08:00 - 15:30: Pediatria IV rok Gr 5 sem.

CSM - 408 - Sala multimedialna

08:00 - 11:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 4 Z, 2Z
12:00 - 15:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 3 Z, 9Z

CSM - 410 - Sala multimedialna

08:00 - 13:15: Diagnostyka obrazowa IV rok gr 1 ćwiczenia

CSM - 507 - Strefa symulacji przedszpitalnej (karetka)

08:00 - 11:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 4 Z, 2Z
12:00 - 15:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 3 Z, 9Z

CSM - 509 - Sala symulacyjna-debriefingu

08:00 - 11:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 4 Z, 2Z
12:00 - 15:45: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Lekarski II rok GR 3 Z, 9Z

CSM - 512 - Sala konferencyjna

08:00 - 12:30: Ginekologia i położnictwo V rok GR 7