Najbliższe zajęcia CSM

007 – Sala ćwiczeń symulacyjnych

There are no events.

008 – Sala ćwiczeń symulacyjnych

 • 26.07.2022 10:30 – 15:30: szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Pracowników SUM
 • 27.07.2022 10:30 – 15:30: szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Pracowników SUM
 • 23.08.2022 10:30 – 15:30: szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Pracowników SUM
 • 30.08.2022 10:30 – 15:30: szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Pracowników SUM

009 – Sala ćwiczeń symulacyjnych

 • 24.08.2022 10:30 – 15:30: szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Pracowników SUM
 • 6.09.2022 10:00 – 12:00: I LOim Jana Smolenia Bytom

015 – Sala debriefingu

There are no events.

104 – Aula

There are no events.

110 – Sala debriefingu

There are no events.

112 – Sala symulacyjna Sala operacyjna

There are no events.

116 – Sala symulacyjna Intensywna Terapia

There are no events.

120 – Sala symulacyjna Szpitalny Oddział Ratunkowy

There are no events.

207 – Sala debriefingu

There are no events.

209 – Sala symulacyjna Pediatryczna

There are no events.

213 – Sala symulacyjna Porodowa

There are no events.

214 – Sala ćwiczeń symulacyjnych niskiej wierności

 • 4.07.2022 9:00 – 16:00: egzamin dyplomowy III rok RM
 • 5.07.2022 9:00 – 16:00: egzamin dyplomowy III rok RM
 • 6.07.2022 9:00 – 16:00: egzamin dyplomowy III rok RM
 • 7.07.2022 9:00 – 16:00: egzamin dyplomowy III rok RM
 • 8.07.2022 9:00 – 16:00: egzamin dyplomowy III rok RM

215 – Aula

 • 7.07.2022 10:30 – 15:30: szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Pracowników SUM
 • 5.09.2022 11:00 – 14:00: Egzamin poprawkowy z biochemii II rok lek.
 • 12.09.2022 10:00 – 12:00: wycieczka II LO Dąbrowa Górnicza
 • 14.09.2022 11:00 – 14:00: Egzamin poprawkowy II z biochemii rok II lel.
 • 19.09.2022 10:00 – 12:00: wycieczka I LO Dąbrowa Górnicza

306 – Sala symulacyjna Stomatologiczna

There are no events.

307 – Sala ćwiczeń symulacyjnych niskiej wierności

There are no events.

401 – Sala debriefingu

There are no events.

408 – Sala multimedialna

 • 5.09.2022 11:00 – 14:00: Egzamin poprawkowy z biochemii II rok lek.
 • 14.09.2022 11:00 – 14:00: Egzamin poprawkowy II z biochemii rok II lel.

409 – Sala symulacyjna Stomatologiczna

There are no events.

410 – Sala multimedialna

 • 5.09.2022 11:00 – 14:00: Egzamin poprawkowy z biochemii II rok lek.
 • 14.09.2022 11:00 – 14:00: Egzamin poprawkowy II z biochemii rok II lel.

507 – Strefa symulacji przedszpitalnej (karetka)

There are no events.

509 – Sala symulacyjna-debriefingu

There are no events.

512 – Sala konferencyjna

 • 8.07.2022 9:00 – 16:00: szkolenie z nauczania metodą symulacji medycznej
 • 22.08.2022 9:00 – 16:00: szkolenie z nauczania metodą symulacji medycznej