Najbliższe zajęcia CSM

007 – Sala ćwiczeń symulacyjnych

 • Today 8:00 – 15:00: farmakologia kliniczna stomatologia sem.
 • 27.03.2023 8:00 – 14:00: Choroby wewnętrzne VI rok gr 5 WLZ
 • 28.03.2023 8:00 – 13:15: Choroby wewnętrzne rok VI gr 10 WLZ
 • 29.03.2023 8:00 – 12:30: Pediatria WLZ rok IV gr 9
 • 30.03.2023 8:00 – 13:15: Medycyna ratunkowa rok V GS5

008 – Sala ćwiczeń symulacyjnych

 • 27.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 7
 • 28.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 8
 • 29.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 7
 • 30.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 8
 • 31.03.2023 8:00 – 15:00: farmakologia kliniczna stomatologia sem.

009 – Sala ćwiczeń symulacyjnych

 • 27.03.2023 11:15 – 13:30: Pediatria VI rok Seminarium
 • 28.03.2023 11:15 – 13:30: Pediatria VI rok Seminarium
 • 29.03.2023 8:00 – 14:00: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V gr 1
 • 30.03.2023 8:00 – 13:15: Medycyna ratunkowa rok V GS5
 • 3.04.2023 9:30 – 11:00: Pediatria IV rok Seminarium

015 – Sala debriefingu

There are no events.

104 – Aula

There are no events.

110 – Sala debriefingu

There are no events.

112 – Sala symulacyjna Sala operacyjna

 • Today 8:00 – 14:45: Chirurgia ogólna VI rok gr 2 WLZ
 • 29.03.2023 8:00 – 14:00: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V gr 1
 • 30.03.2023 8:00 – 14:45: Chirurgia ogólna VI rok gr 4 WLZ
 • 31.03.2023 8:00 – 14:45: Chirurgia ogólna VI rok gr 3 WLZ
 • 5.04.2023 8:00 – 14:00: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V gr 2

116 – Sala symulacyjna Intensywna Terapia

 • Today 8:00 – 14:45: Pediatria VI rok gr 7 WLZ
 • 27.03.2023 8:00 – 14:00: Choroby wewnętrzne VI rok gr 5 WLZ
 • 28.03.2023 8:00 – 13:15: Choroby wewnętrzne rok VI gr 10 WLZ
 • 29.03.2023 8:00 – 14:00: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V gr 1
 • 30.03.2023 8:00 – 14:00: Neurologia IV rok Gr 5

120 – Sala symulacyjna Szpitalny Oddział Ratunkowy

 • 27.03.2023 8:00 – 14:00: Choroby wewnętrzne VI rok gr 5 WLZ
 • 28.03.2023 8:00 – 13:15: Choroby wewnętrzne rok VI gr 10 WLZ
 • 29.03.2023 8:00 – 14:00: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V gr 1
 • 30.03.2023 8:00 – 14:00: Neurologia IV rok Gr 5
 • 3.04.2023 8:00 – 14:00: Choroby wewnętrzne VI rok gr 6 WLZ

207 – Sala debriefingu

There are no events.

209 – Sala symulacyjna Pediatryczna

 • Today 8:00 – 14:45: Pediatria VI rok gr 7 WLZ
 • 27.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 7
 • 28.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 8
 • 29.03.2023 8:00 – 12:30: Pediatria WLZ rok IV gr 9
 • 31.03.2023 7:30 – 14:15: Pediatria VI rok gr 8 WLZ

213 – Sala symulacyjna Porodowa

 • Today 8:00 – 14:45: Pediatria VI rok gr 7 WLZ
 • 27.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 7
 • 28.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 8
 • 29.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 7
 • 30.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 8

214 – Sala ćwiczeń symulacyjnych niskiej wierności

 • Today 8:00 – 14:45: Pediatria VI rok gr 7 WLZ
 • 27.03.2023 10:30 – 14:15: Diagnostyka obrazowa- anatomia radiologiczna GC 23,24
 • 30.03.2023 8:00 – 14:00: Neurologia IV rok Gr 5
 • 31.03.2023 8:00 – 14:45: Medyczne czynności ratunkowe II RM rok III ćw.GK 5
 • 3.04.2023 11:15 – 15:00: Diagnostyka obrazowa- anatomia radiologiczna GC 1,2

215 – Aula

 • Today 8:00 – 14:45: Chirurgia ogólna VI rok gr 2 WLZ
 • 27.03.2023 12:45 – 15:00: Pediatria seminarium V rok lekarski GS2
 • 28.03.2023 8:00 – 15:30: Dydaktyka medyczna/Metodyka nauczania pierwszej pomocy RM III
 • 28.03.2023 15:45 – 17:15: Procedury ratunkowe przedszpitalne i wewnątrzszpitalne III rok Ratownictwo medyczne seminarium
 • 29.03.2023 8:45 – 11:45: Medycyna ratunkowa sem. rok VI WLZ gr GS6

306 – Sala symulacyjna Stomatologiczna

 • Today 10:45 – 13:45: Chirurgia stomatologiczna III rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
 • 27.03.2023 8:00 – 10:15: Oral surgery SANG GC1
 • 27.03.2023 10:45 – 13:45: Chirurgia stomatologiczna III rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
 • 28.03.2023 10:45 – 13:45: Chirurgia stomatologiczna III rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9,10
 • 29.03.2023 10:45 – 13:45: Chirurgia stomatologiczna III rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4

307 – Sala ćwiczeń symulacyjnych niskiej wierności

 • Today 11:15 – 13:30: Endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 5 seminarium
 • 27.03.2023 9:30 – 11:00: Pediatria IV rok Seminarium
 • 27.03.2023 11:15 – 13:30: Endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3 seminarium
 • 27.03.2023 15:15 – 17:30: Endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 6 seminarium
 • 28.03.2023 9:30 – 11:00: Pediatria IV rok Seminarium

401 – Sala debriefingu

There are no events.

408 – Sala multimedialna

 • 27.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 7
 • 28.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 8
 • 29.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 7
 • 30.03.2023 8:00 – 15:30: Ginekologia i położnictwo WLZ rok V gr 8
 • 31.03.2023 15:00 – 17:00: kolokwium 3 z biochemii

409 – Sala symulacyjna Stomatologiczna

 • Today 8:00 – 11:00: Endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9,10 ćw.
 • 27.03.2023 8:00 – 11:00: Endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6 ćw.
 • 27.03.2023 12:00 – 15:00: Endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 11,12 ćw.
 • 28.03.2023 8:00 – 11:00: Endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4 ćw.
 • 28.03.2023 11:45 – 15:30: Dental prosthetics SANG III GS1 ex

410 – Sala multimedialna

 • Today 9:35 – 11:05: Pediatria seminarium IV rok lekarski
 • Today 12:45 – 15:00: Pediatria seminarium V rok lekarski GS9
 • 27.03.2023 10:30 – 14:15: Diagnostyka obrazowa- anatomia radiologiczna GC 23,24
 • 28.03.2023 12:45 – 15:00: Pediatria seminarium V rok lekarski GS2
 • 29.03.2023 11:15 – 13:30: Pediatria VI rok Seminarium

507 – Strefa symulacji przedszpitalnej (karetka)

 • Today 8:00 – 14:45: Medyczne czynności ratunkowe II RM rok III ćw. GK 3,4
 • 30.03.2023 8:00 – 13:15: Medycyna ratunkowa rok V GS5
 • 31.03.2023 8:00 – 14:45: Medyczne czynności ratunkowe II RM rok III ćw.GK 5
 • 5.04.2023 8:00 – 14:00: Medycyna Ratunkowa rok VI gr 6A
 • 6.04.2023 8:00 – 13:15: Medycyna ratunkowa rok V GS6

509 – Sala symulacyjna-debriefingu

 • Today 8:00 – 14:45: Medyczne czynności ratunkowe II RM rok III ćw. GK 3,4
 • 28.03.2023 8:00 – 13:15: Choroby wewnętrzne rok VI gr 10 WLZ
 • 30.03.2023 8:00 – 13:15: Medycyna ratunkowa rok V GS5
 • 31.03.2023 8:00 – 14:45: Medyczne czynności ratunkowe II RM rok III ćw.GK 5
 • 4.04.2023 8:00 – 13:15: Choroby wewnętrzne rok VI gr 1 WLZ

512 – Sala konferencyjna

 • 3.04.2023 9:00 – 12:00: Specyfikacja j. angielskiego w prezentacjach i publikacjach naukowych – Szkoła Doktorska II rok Gr 2
 • 3.04.2023 12:00 – 15:00: Specyfikacja j. angielskiego w prezentacjach i publikacjach naukowych – Szkoła Doktorska II rok Gr 1
 • 5.04.2023 8:00 – 14:00: Medycyna Ratunkowa rok VI gr 6A
 • 12.04.2023 8:00 – 14:00: Medycyna Ratunkowa rok VI gr 6B
 • 19.04.2023 8:00 – 14:00: Medycyna Ratunkowa rok VI gr 7A