Informacje o centrum

Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu jest jednostką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wybudowaną i wyposażoną w znacznym stopniu w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz dotacji celowanych, w tym z budżetu miasta Zabrze. Do budowy Centrum wykorzystano zabytkowy budynek mieszczący się w ścisłym centrum Zabrza, w którym w przeszłości funkcjonowało Akademickie Centrum Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej. Odrestaurowany obiekt wyposażono w najnowoczęsniejszy sprzęt medyczny, szkoleniowy i informatyczny by osiągnąć najwyższą jakość kształcenia studentów na kierunkach medycznych.

W Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu znajduje się osiem sal symulacyjnych wysokiej wierności. W sali operacyjnej, szpitalnym oddziale ratunkowym, intensywnej terapii, sali porodowej, pediatrycznej oraz strefie symulacji przedszpitalnych znajdują się zaawansowane, pełnopostaciowe symulatory pacjenta w różnym wieku i nowoczesny sprzęt medyczny. Dzięki zaawansowanej technologii symulatory pacjentów są w stanie udzielać informacji na temat swojej historii choroby, aktualnych dolegliwości, prezentować różnorodne objawy chorobowe i dynamicznie zmieniać parametry życiowe. Studenci mogą w czasie rzeczywistym badać pacjentów, zlecać badania laboratoryjne, obrazowe i prowadzić leczenie obserwując jednocześnie jego skuteczność. W warunkach strefy symulacji przedszpitalnej możliwe jest realizowanie scenariuszy z wykorzystaniem w pełni wyposażonego ambulansu ratunkowego wyposażonego w standardzie Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wszystkie sale umożliwiają rejestrowanie scenariuszy symulacyjnych w postaci materiałów audio – video, które następnie po zestawieniu z parametrami życiowymi pacjenta są szczegółowo omawiane z uczestnikami symulacji w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach do debriefingu.

Do dyspozycji studentów kierunku lekarsko – dentystycznego są dwie sale stomatologiczne (sala fantomowa oraz sala kliniczna) w których zainstalowano ponad 50 unitów stomatologicznych. Dzięki tak dużej ilości stanowisk studenci mogą indywidualnie realizować nauczanie praktyczne z wykorzystaniem specjalnych fantomów i najnowocześniejszego sprzętu. Zainstalowane przy każdym stanowisku monitory LCD pozwalają nauczycielowi w czasie rzeczywistym prezentować studentom zagadnienie, z którym muszą się zmierzyć.

Dwie pracownie multimedialne posiadają dostęp do platformy e-learnignowej, szerokiej bazy bibliotecznej oraz zaawansowanego oprogramowania m.in. do elektroradiologii. Przy współpracą z firmą Asseco Poland udostępniono studentom system wirtualnego szpitala przy pomocy którego mogą oni zapoznawać się ze swoim przyszłym narzędziem pracy. Pracowanie multimedialne są ponadto przystosowane do przeprowadzania egzaminów w formie elektronicznej.

W Zabrzańskim Centrum Symulacji znajduje się 5 sal ćwiczeniowych do doskonalenia umiejętności technicznych z wykorzystaniem fantomów i trenażerów oraz sala wykładowa mieszcząca 114 osób, wyposażona w nowoczesne projektory multimedialne.