Zespół centrum

Tel. 208 88 07

email: tlemm@ sum.edu.pl

Ratownik Medyczny, wykładowca  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Starszy Ratownik Górski z ponad 10 letnim doświadczeniem, Instruktor BLS, ACLS, PALS American Heart Association, współtwórca i członek Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i tym samym uczestnik wielu misji zagranicznych (Gruzja, Ukraina, Nepal, Afganistan), za udział w trudnych akcjach odznaczony przez Prezydenta RP medalem za Ofiarność i Odwagę w Ratowaniu Życia i Mienia. Prywatnie ojciec dwóch pięknych córek, uzależniony od kawy i czekolady pasjonat sportów górskich, ekstremalnych i… motocykli

tel: 208 86 75

email: kbarglik@sum.edu.pl

 • Ratownik Medyczny w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach
 • Pracownik dydaktyczny na Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach.
 • Żołnierz na stanowisku starszy ratownik w 131 Batalionie Lekkiej Piechoty w Gliwicach.
 • Ratownik Medyczny podczas VIII i IX zmiany  Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Odznaczony Gwiazda Afganistanu.
 • Uczestnik misji ratunkowej po trzęsieni ziemi w Nepalu, instruktor na kursach medycyny pola walki na Ukrainie.
 • Instruktor American Heart Association w zakresie BLS-AED, ACLS, PALS.
 • Wielokrotny uczestnik i sędzia na Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym.
 • Pilot paralotniowy, pasjonat strzelectwa.

Tel. 208 88 09

email: klisowska@sum.edu.pl

Pracownik sekretariatu, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z kilkuletnim stażem pracy w tutejszym Uniwersytecie, ceniąca szybkie działanie i dobrą organizację pracy, Prywatnie pasjonatka domowych wypieków, miłośniczka literatury psychologicznej z zamiłowania studentka systemu Krav Maga

Tel. 208 88 03

email: npniewska@sum.edu.pl

pracownik sekretariatu, absolwentka Kulturoznawstwa na wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego z wieloletnim stażem pracy w administracji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawsze pełna energii i chętna do niesienia pomocy innym w przebrnięciu przez zawiłe ścieżki biurokratycznego świata. Prywatnie melomanka i miłośniczka kryminałów.

Tel. 208 899 12, 208 89 12, 208 86 19

email:  adaszek@sum.edu.pl

 • Dyplomowana asystentka oraz higienistka stomatologiczna.
 • Od 2001 r. pracownik specjalistycznych gabinetów stomatologicznych.
 • Od 2012 r. związana z pracą dydaktyczną w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu na Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.
 • Ukończone liczne kursy w zakresie higieny stomatologicznej.
 • Uczestnik konferencji stomatologicznych.
 • Instruktor BLS.
 • Prywatnie miłośniczka wędrówek górskich, zajęć Active Walk.
 • W wolnych chwilach zaczytana głównie w reportażach oraz thrillerach.

Tel. 208 899 12, 208 89 12, 208 86 19

email: mmichalska@sum.edu.pl

 

 • Higienistka stomatologiczna z wieloletnim stażem pracy.
 • Uczestniczka wielu specjalistycznych kursów w zakresie higieny stomatologicznej.
 • Uczestniczka konferencji naukowo-szkoleniowych.
 • Instruktor BLS.
 • Pasjonatka sportów walki ,dalekich podróży i dobrej muzyki.
 • Prywatnie fanka zespołu Dżem.

Tel.

 • Ratownik medyczny z wieloletnim stażem pracy. Mgr Pedagogiki, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
 • Zapalony pasjonat gór – starszy ratownik GOPR, taternik jaskiniowy, wspinacz skiturowiec.
 • Czas wolny poświęca na wspinanie i wędrowanie w różnych zakątkach świata.
 • Wielokrotny uczestnik zawodów w ratownictwie medycznym na poziomie krajowym
 • Uczestnik zawodów triathlonowych oraz uczestnik wyprawy rowerowej w Himalajach na Khardung La.

Tel. 208 87 65

email: tbojanek@sum.edu.pl

Ratownik medyczny z 10 letnim stażem pracy w zespole ratownictwa medycznego. Pasjonat medycyny. Cały czas podnoszący swe kwalifikacje zawodowe. Prywatnie zapalony biegacz i kolarz.

tel: 208 86 75

email: pmusial@sum.edu.pl

 • dr n med. w zakresie medycyny ratunkowej
 • ratownik medyczny od 2006 r.
 • instruktor BLS AED ERC/PRC
 • instruktor BLS AED i ACLS AHA
 • instruktor PP PTMR
 • wykładowca akademicki UJK Kielce i SUM
 • ratownik WOPR
 • ukończone liczne kursy w zakresie ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, zdarzeń masowych i TC3
 • wielokrotny uczestnik zawodów krajowych i międzynarodowych w ratownictwie medycznym
 • sędzia zawodów w ratownictwie medycznym
 • członek stowarzyszenia SZRM w Katowicach
 • Prywatnie miłośnik gór, sportów siłowych, narciarstwa i motocykli

Tel. 208 87 61

email: jpischka@sum.edu.pl

 • Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim  z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu, Członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
 • Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
 • Kilkukrotny uczestnik zawodów w ratownictwie medycznym na poziomie krajowym.
 • Prywatnie Pasjonat motoryzacji, miłośnik motocrossu, wielokrotny uczestnik rajdów terenowych typu off-road.

Tel. 208 87 65

email: mgalkiewicz@sum.edu.pl

 • Magister Filozofii i Etyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Ratownik Medyczny z 10 letnim stażem pracy.
 • Ratownik Medyczny wolontariusz Zespołu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej uczestniczącej w humanitarnych misjach medycznych  między innymi w Gruzji Palestynie i Ugandzie.
 • Instruktor ultrasonografii w stanach zagrożenia życia – kwalifikacje potwierdzone dyplomem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • W czasie wolnym pasjonat wspinaczki skałkowej, biegów górskich, uczestnik maratonów i ultramaratonów.

Tel. 208 87 61

email: bhyla@sum.edu.pl

 • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynier Geodezji i Kartografii.
 • Licencjat ratownictwa medycznego, od kilku lat pracujący w zespołach ratownictwa medycznego, oraz szpitalnym oddziale ratunkowym. Swoje doświadczenie medyczno-techniczne poszerza jako ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od 6 lat.
 • Uczestnik ogólnopolskich zawodów ratownictwa medycznego, oraz ratownictwa górskiego. Srebrny medalista międzynarodowych zawodów ratownictwa górskiego we Włoszech.
 • Entuzjasta sportów ekstremalnych, skoczek spadochronowy, płetwonurek. Pasjonat gór, podróży, dobrej książki, oraz psów i pracy z ludźmi.

Tel. 208 87 61

email: adrian.sikora@sum.edu.pl

 • Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Psychologii i Pedagogiki.
 • Psycholog, wieloletni Pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach doświadczony w prowadzeniu grupy o charakterze psychoedukacyjnym, biegły w prowadzeniu szkoleń z zakresu przemocy w rodzinie oraz sposób radzenia sobie z traumami, sytuacjami kryzysowymi a także przekazywanie trudnych informacji członkom rodziny np. po utracie osoby bliskiej.
 • Przygotowany do prowadzenia zawodu mediatora, oraz udzielania wsparcia wykładowcom podczas procedury debriefingu. Bierze udział w merytorycznym przygotowaniu pacjentów standaryzowanych.
 • W wolnym czasie zajmuje się wspinaczką ściankową, wielokrotny uczestnik biegów w tym przeszkodowych. Młodszy instruktor systemu Krav Maga dla dzieci. W chwilach relaksu lubi wędrować leśnymi ścieżkami lub zagłębiać się w dobrej książce.