Marcin Gałkiewicz – Trener Symulacji Medycznej

150 150 CSM Zabrze

Tel. 208 87 65

email: mgalkiewicz@sum.edu.pl

  • Magister Filozofii i Etyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
  • Ratownik Medyczny z 10 letnim stażem pracy.
  • Ratownik Medyczny wolontariusz Zespołu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej uczestniczącej w humanitarnych misjach medycznych  między innymi w Gruzji Palestynie i Ugandzie.
  • Instruktor ultrasonografii w stanach zagrożenia życia – kwalifikacje potwierdzone dyplomem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  • W czasie wolnym pasjonat wspinaczki skałkowej, biegów górskich, uczestnik maratonów i ultramaratonów.