Eliminacje konkursu SUM WARS 2020

1024 768 CSM Zabrze

28 lutego 2020 roku odbyły się eliminacje konkursu SUM WARS Do eliminacji przystąpiło osiem drużyn które musiały się zmierzyć z trzema zadaniami.

Podczas zawodów studenci mieli okazję przetestować  swoje siły na polu symulacji medycznej wykorzystując nabytą wiedzę medyczną, jak również umiejętności pracy w zespole.

Każdy zespół miał do wykonania trzy zadania:

MPK Mrowisko.

Było to zadanie które, niewątpliwie zaskoczyło i bezpośrednio wywarło duże wrażenie na wszystkich zawodnikach eliminacji SUM WARS. Duża liczba poszkodowanych zgłaszająca się na SOR w krótkich odstępach czasowych, zawsze stanowiła duże wyzwanie dla nawet najbardziej doświadczonych medyków. Zadanie wymagało opanowania, komunikacji, perfekcyjnej segregacji medycznej i decyzyjności klinicznej, te kluczowe elementy były niezbędne do zapanowania nad sytuacją, w której liczba poszkodowanych przewyższała liczbę osób niosących pomoc medyczną.

Przegląd.

Miejscem zdarzenia był gabinet stomatologiczny, a powodem wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego: złe samopoczucie u mężczyzny podczas wizyty stomatologicznej. Na miejscu zdarzenia okazało się, że po zaaplikowaniu pacjentowi przez lekarza dentystę oraz asystentkę stomatologiczną znieczulenia do usunięcia zęba, wystąpiła silna reakcja anafilaktyczna. Z powodu pogarszającego się stanu pacjenta i pojawiających się trudności w oddychaniu zespół musiał podjąć decyzję o wykonaniu konikopunkcji lub tracheostomii. W końcowej części zadania u poszkodowanego doszło do nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie PEA, który wymagał natychmiastowego rozpoznania i wdrożenia algorytmu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

Zadanie wymagało zarówno dobrej komunikacji zespołowej jak również wysokich umiejętności interpersonalnych celem zapewnienia komfortu psychologicznego, względem zdenerwowanej lekarki wraz z asystentką z powodu silnej reakcji na stres.

Leśny naleśnik.

Osoba poszkodowana została przygnieciona przez ścinkę leśna podczas zabawy z psem. W tym zadaniu niewątpliwą atrakcją, jak i nie małym zaskoczeniem dla drużyn startujących był żywy pies, który był integralną, ale także ocenianą częścią zadania pod kątem bezpieczeństwa własnego. Zespoły musiały się zmierzyć z zadaniem które wymagało rozpoznania hipoglikemii, hipotermii, oraz zespołu zmiażdżeniowego. Zadanie było trudne lecz większość zespołów poradziła sobie świetnie

Do finałowej części konkursu zakwalifikowało się pięć drużyn a zwycięska drużyna będzie reprezentowała Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej w Łodzi