Intensywny okres wakacyjny pracowników CSM

1024 768 CSM Zabrze

Wakacje dla studentów są okresem odpoczynku po intensywnych miesiącach nauki, czasem, który mogą poświęcić na relaks, regenerację i nabieranie sił przed rozpoczęciem kolejnych semestrów wytężonej pracy. Dla pracowników Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, okres wakacyjny jest równie intensywny jak podczas trwania zajęć akademickich. Nasza Kadra brała udział w dużej ilości przedsięwzięć szkoleniowych, projektów i konferencji, niejednokrotnie występując w roli prelegentów i instruktorów.

Dr n. med. Paweł Musiał – Jako prelegent brał udział w konferencji Current Aspects in Emergency Medicine w Olsztynie, w XI Ogólnopolskim Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku oraz w Ogólnopolskich Zawodach Ratownictwa Taktycznego Paramedyk 2019, gdzie dodatkowo występował jako sędzia jednego z zadań. Dr Musiał ukończył też kurs Advanced Medical Simulation Instructor realizowany przez ośrodek Alpha Medical Concepts w Linz, a poza udziałem w konferencjach                                  i szkoleniach Dr Musiał, jako pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest autorem kolejnych publikacji, które ukazały się w czasopiśmie Na Ratunek.

Marcin Gałkiewicz – Jako prelegent Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych w Krakowie wygłosił niezwykle ciekawy wykład pt. „Przedszpitalne USG szansą dla pacjentów
z zatorowością płucną”. Z kolei w trakcie konferencji „I Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” prowadził warsztaty pt. „Protokół eFAST u pacjentów w stanach nagłych”. Dodatkowo Marcin, jako doświadczony ratownik medyczny Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej wspierał proces weryfikowania nowych członków zespołu w trakcje 24-godzinnej rekrutacji odbywającej się w trudnych warunkach jury krakowsko-częstochowskiej. Marcin w ramach Zespołu Ratunkowego PCPM prowadził w Palestynie kurs dla ratowników medycznych pracujących w zespołach wyjazdowych Palestine Red Crescent Society. Kurs oparty był o wytyczne urazowe Internation Trauma Life Support. Marcin, jako specjalista ultrasonografii Point of Care jest też instruktorem nowotworzącego się projektu „Ratunkowa w Roztoce”, w ramach którego przeprowadzono już pierwszy kurs dedykowany lekarzom, ratownikom medycznym i pielęgniarkom.

Kamil Barglik – Jako instruktor prowadził warsztaty pt. „Protokół eFAST u pacjentów w stanach nagłych” w trakcie konferencji „I Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych”. Dodatkowo Kamil w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej na stanowisku Starszego Ratownika w 131 Batalionie Lekkiej Piechoty w Gliwicach ukończył kurs instruktorski w grupie medycznej stając się Instruktorem II stopnia, i zaliczył dwutygodniowe zintegrowane szkolenie poligonowe przechodząc tym samym do kolejnego etapu szkolenia żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej jakim jest szkolenie specjalistyczne w grupie medycznej. Kamil, będąc instruktorem BLS, ACLS i PALS wg. AHA przeprowadził również wiele  certyfikowanych szkoleń dla ratowników medycznych i pielęgniarek, które z pewnością wpływają na poprawę jakości świadczonych przez nich usług medycznych.

Bartosz Hyla – Jako ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uczestniczył w szkoleniach swojego psa ratowniczego. Baloo, bo tak nazywa się pies-ratownik wraz z Bartkiem pozytywnie ukończyli szkolenia organizowane przez Podkomisję Psów GOPR w zakresie poszukiwań osób poszkodowanych w terenie otwartym i na gruzowiskach oraz poszukiwań osób zmarłych. Dodatkowo Bartosz zaliczył szkolenie dla kierowników wypraw poszukiwawczych.

Mirosław Lach – uczestniczył w warsztatach dotyczących audytu zgodności z RODO, które obejmowały zajęcia praktyczne, z uwzględnieniem studium audytu, wspólną analizą i konstrukcją dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analiza dokumentów dotyczących audytu ochrony danych osobowych. Dodatkowo odbył szkolenie z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, a compliance. Były to zajęcia praktyczne z Compliance (wspomagane audytami i kontrolą wewnętrzną) zajmujące  się zminimalizowaniem ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardów postępowania. Mirek ukończył też warsztaty w zakresie obsługi i konfiguracji urządzeń FORTIGATE. Było to szkolenie z zaawansowanej obsługi i konfiguracji urządzeń UTM – FORTIGATE. Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zarządzania FORTIGATE i ich wykorzystaniem w codziennej pracy.

Łukasz Kucza – uczestniczył w 5-dniowym szkoleniu MS-10969 Active Directory Services with Windows Server w Warszawie. Szkolenie pozwoliło poszerzyć wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii ochrony dostępu i informacji w systemach Windows Server, dowiedzieć jak uprościć wdrażanie infrastruktury dotyczącej tożsamości użytkowników oraz lepiej zarządzać dostępem do danych i informacji. Ćwiczenia praktyczne pozwalały na przetestowanie wszystkich omawianych zagadnień w środowisku wirtualnym. Szkolenie oparte było o autoryzowane materiały i zakończyło się wręczeniem certyfikatu.

Tomasz Walacik – uczestniczył w międzynarodowej konferencji Attended the 2019 Annual Meeting of the Society for Simulation in Europe held in Glasgow. Ponadto Tomasz uzyskał uprawnienia Instruktora Basic Life Support wg. Wytycznych American Heart Associotion oraz ukończył kurs Basic Medical Simulation Instructor realizowany przez ośrodek Alpha Medical Concepts w Linz.

Tomasz Bojanek i Adrian Sikora – Razem z Tomasz Walacikiem i zespołem CDiSM uczestniczyli
w międzynarodowej konferencji Attended the 2019 Annual Meeting of the Society for Simulation in Europe held in Glasgow.

Tomasz Lemm – Nasz Kierownik przeszedł pozytywnie recertyfikację uprawnień instruktora Basic Life Support i Advanced Cardiovascular Life Support wg. wytycznych American Heart Association. Jako instruktor prowadził warsztaty pt. „Protokół eFAST u pacjentów w stanach nagłych” w trakcie konferencji „I Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” w Szczyrku. Tomasz, jako osoba posiadająca duże doświadczenie w wykonywaniu badania ultrasonograficznego Point of Care w warunkach przedszpitalnych prowadził również pierwszy kurs w ramach nowoutworzonego projektu „Ratunkowa w Roztoce”. Kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem w środowisku medycznym, a pochlebne komentarze nt. naszych instruktorów odbiły się szerokim echem m.in. w mediach społecznościowych. Należy też wspomnieć, że Tomasz, w ramach służby w Wojskach Obrony Terytorialnej na stanowisku Starszego Ratownika, przeszedł pozytywnie trudny proces rekrutacji na 13 miesięczny kurs oficerski realizowany w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ukończenie kursu i zdanie egzaminów końcowych wiązać się będzie z promocją na pierwszy stopień oficerski oraz objęcie stanowiska dowódcy plutonu. Liczymy, że nowa wiedza i doświadczenie w zarządzaniu i dowodzeniu pozwoli jeszcze lepiej kierować zespołem Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu. Trzymamy kciuki!

Ponadto pracownicy CSM w  ramach organizowanych przez Uczelnię szkoleń BHP przeprowadzili dwa kursy, podczas których zapoznali pracowników SUM z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Dzięki wykorzystaniu fantomów BLS, pracownicy nabyli umiejętności praktycznych
z zakresu podstaw resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi defibrylatora automatycznego.

Podsumowując tą jakże obszerną listę działań należy podkreślić, że nasi pracownicy poza licznymi pasjami i aktywnościami, chcąc pozostać aktywnymi zawodowo, dzielą co najmniej dwie prace – techników i trenerów symulacji medycznej oraz ratowników medycznych. Ich zaangażowanie jest godne podziwu, a mnogość przedsięwzięć, w których biorą udział przyprawia niejednokrotnie o zawrót głowy. Cieszymy się, że w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu posiadamy taki niesamowity Zespół specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu możemy realizować nasze zadania na najwyższym poziomie.

 

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu