Symulacja po godzinach: Elektroterapia

1024 389 CSM Zabrze

Test kwalifikacyjny na część praktyczną warsztatów Symulacja po godzinach, organizowanych w dniu 28.01.2020 r. w CSM w Zabrzu, dostępny będzie na platformie e-learningowej w zakładce: Kursy/ Szkolenia Ogólne/CSM/ „Symulacja po godzinach” w dniu 23.01.2020 r. (czwartek od godz. 17.00 do godz. 24.00)


Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego na część praktyczną warsztatów „Symulacja po godzinach” w dniu 28.01.2020 r. zostały zakwalifikowane osoby o następujących nr albumów:

76012
66224
66306
78636
66056
66110
66185
72769
73699
71785
70677
73715
71783
78614
66104
68778
68684
68682
75339
75335