Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gliwicach

1024 498 CSM Zabrze

W dniu 17.12.2018 odwiedzili nasze Centrum uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Słowackiego w Gliwicach.

Nasi najmłodsi „wizytujący” mieli okazję nie tylko zapoznać się z nowoczesnym wyposażeniem Centrum, ale na chwilę zamienić się w adeptów sztuki medycznej, poznając techniki symulacji, a także wykonując samodzielnie intubację i wentylację na symulatorze pacjenta.

Na sali symulacji stomatologicznej uczniowie dokonywali ekstrakcji zęba oraz wykonywali czynności istotne w profilaktyce próchnicy zębów oraz leczeniu już powstałych ubytków próchniczych. Oczywiście wszystko w warunkach symulowanych.