Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w naszym Centrum

1024 768 CSM Zabrze

Dnia 9 września br. w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu gościliśmy grupę ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy to chcieli zapoznać się z infrastrukturą naszej jednostki i poznać nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne.

Dzięki zainicjowanej przez kadrę CSM wymianie doświadczeń i poglądów z ratownikami grupy Jurajskiej GOPR, przeprowadzone zostało spotkanie, mające na celu usystematyzowanie wiedzy medycznej w ratownictwie specjalistycznym.

Goprowcy wykazali ogromne zainteresowanie zagadnieniami związanymi z symulacją medyczną oraz uświadomili sobie, jak olbrzymie możliwości niosą zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tej metody, natomiast wiedza ratowników górskich uzmysłowiła pracownikom CSM, jak ważne jest prawidłowe postępowanie medyczne, zwłaszcza z wykorzystaniem sprzętu GOPR  w warunkach ekstremalnych, w trudno dostępnym terenie  i przy  wydłużonym czasie transportu.

Jednocześnie spotkanie to pozwoliło na ujednolicenie wiedzy na temat roli medyka/ ratownika medycznego w strukturach GOPR oraz optymalnego wykorzystania sprzętu jakim dysponują ratownicy górscy. Jasnym stało się, że możliwości doskonalenia umiejętności praktycznych w warunkach symulowanych są ogromne i otwierają możliwości dalszej współpracy i poszerzania horyzontów. Wizyta przyczyniła się również do wymiany doświadczeń i rozmowy na temat wspólnych pasji, gdyż wielu z pracowników Centrum jest miłośnikami sportów górskich i ekstremalnych.