Nowe ultrasonografy dla Centrum

768 1024 CSM Zabrze

30 sierpnia firma MIRO Sp. z o. o. przekazała w formie darowizny trzy aparaty ultrasonograficzne wyposażone w głowice liniowe, kardiologiczne, convex, microxonvex i endo dla naszego Centrum.

Pozyskany w ten sposób sprzęt pozwoli rozszerzyć zakres prowadzonych zajęć z takich przedmiotów jak: choroby wewnętrzne, chirurgia, anestezjologia i intensywna terapia. Większa liczba urządzeń to dla nas nie tylko wyższy standard, ale i możliwość realizowania w przyszłości egzaminów praktycznych z wykorzystaniem metody jaką jest ultrasonografia.