007 – Sala ćwiczeń symulacyjnych

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« more

Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 2 ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium GS9
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, seminarium GS 1
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, seminariumBytom ul. Batorego 15
Pediatria, V rok, lekarski, GS6, GK 21,22,23,24 seminarium

26

Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
When: 26.02.2024 8:00 – 12:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczenia
When: 26.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
When: 26.02.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
When: 26.02.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczenia
When: 26.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
When: 26.02.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 2 ćwiczenia
When: 26.02.2024 8:00 – 13:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
When: 26.02.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
When: 26.02.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
When: 26.02.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczenia
When: 26.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
When: 26.02.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
When: 26.02.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
When: 26.02.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium GS9
When: 26.02.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, seminarium GS 1
When: 26.02.2024 12:30 – 14:00
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, seminariumBytom ul. Batorego 15
When: 26.02.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS6, GK 21,22,23,24 seminarium
When: 26.02.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 2 ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium GS9
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 1,2,3,4, seminarium GS 1
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, seminariumBytom ul. Batorego 15
Pediatria, V rok, lekarski, GS6, GK 21,22,23,24 seminarium
« more

Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, seminarium GS 6
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Egzamin poprawkowy lek-dent I rok, Biofizyka
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium GS 9
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 3 ćwiczenia
Egzamin, Mikrobiologia i immunologia, RM , rok 1
Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
Egzamin poprawkowy, Biochemia, 2 rok lek-dent
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12 seminarium
Egzamin poprawkowy, Biochemia, 2 rok lek-dent
Pediatria, V rok, lekarski, GK 21,22,23,24, GS6, seminarium

27

Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
When: 27.02.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
When: 27.02.2024 8:00 – 10:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, seminarium GS 6
When: 27.02.2024 8:00 – 8:45
Description: bstarzynska
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
When: 27.02.2024 8:00 – 12:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 27.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
When: 27.02.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 27.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 27.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
When: 27.02.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 27.02.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
When: 27.02.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 27.02.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 27.02.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynskarok, ćwiczenia – Katedra Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii, SK 1, 3 Maja

dr n. med. Roman Kuźniewicz
chce we wtorki , zaczynając od 27. 02.2024

Począwszy od wtorku 27.02.2024 do czerwca na sali niskiej wierności, po seminarium:
2 manekiny
Cewnikowanie : kobieta mężczyzna
Badanie per rectum dla mężczyzn, z różnymi prostatami
Ręka do wkłuć

Event: Egzamin poprawkowy lek-dent I rok, Biofizyka
When: 27.02.2024 9:30 – 11:45
Description: Wydział: Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Nazwa przedmiotu: Biofizyka Rok studiów: I Kierunek studiów: Lekarsko-dentystyczny Tryb studiów: jednolite stuida magisterskie stacjonarne Termin egzaminu: 2024-02-27

Rozpoczęcie: 10:00

Zakończenie: 11:15

Typ egzaminu: Elektroniczny stacjonarny

Rodzaj platformy: System e-learningowy

Miejsce egzaminu: CSM

Liczba osób przystępujących do egzaminu: 100 Osoba do kontaktu (adres e-mail SUM): msala01000000074A1DBD05425A144AE3CB3B705109D51

Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
When: 27.02.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
When: 27.02.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
When: 27.02.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium GS 9
When: 27.02.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 3 ćwiczenia
When: 27.02.2024 12:00 – 13:15
Description:
Event: Egzamin, Mikrobiologia i immunologia, RM , rok 1
When: 27.02.2024 12:00 – 13:00
Description: Wydział: Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia i immunologia Rok studiów: I Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Tryb studiów: studia pierwszego stopnia stacjonarne Termin egzaminu: 2024-02-27

Rozpoczęcie: 12:00

Zakończenie: 13:00

Typ egzaminu: Elektroniczny stacjonarny

Rodzaj platformy: System e-learningowy

Miejsce egzaminu: CSM

Liczba osób przystępujących do egzaminu: 50 Osoba do kontaktu (adres e-mail SUM): jbronikowska

Event: Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
When: 27.02.2024 12:45 – 16:30
Description: protstom0100000003D21FDF5CE65E74EB6B21BF529A16CD3
Event: Egzamin poprawkowy, Biochemia, 2 rok lek-dent
When: 27.02.2024 13:15 – 15:45
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12 seminarium
When: 27.02.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Egzamin poprawkowy, Biochemia, 2 rok lek-dent
When: 27.02.2024 13:15 – 15:45
Description: Wydział: Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Nazwa przedmiotu: Biochemia Rok studiów: II Kierunek studiów: Lekarsko-dentystyczny Tryb studiów: jednolite stuida magisterskie stacjonarne Termin egzaminu: 2024-02-27

Rozpoczęcie: 13:15

Zakończenie: 15:15

Typ egzaminu: Elektroniczny stacjonarny

Rodzaj platformy: System e-learningowy

Miejsce egzaminu: CSM

Liczba osób przystępujących do egzaminu: 19 Osoba do kontaktu (adres e-mail SUM): ublaszczyk

Event: Pediatria, V rok, lekarski, GK 21,22,23,24, GS6, seminarium
When: 27.02.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, seminarium GS 6
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, seminarium15
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Egzamin poprawkowy lek-dent I rok, Biofizyka
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia15
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium GS 9
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 3 ćwiczenia
Egzamin, Mikrobiologia i immunologia, RM , rok 1
Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
Egzamin poprawkowy, Biochemia, 2 rok lek-dent
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12 seminarium
Egzamin poprawkowy, Biochemia, 2 rok lek-dent
Pediatria, V rok, lekarski, GK 21,22,23,24, GS6, seminarium
« more

Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczeniaBytom ul. Batorego 15
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczeniaBytom ul. Batorego 15,
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczeniaBytom ul. Batorego 15, Adrian
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 17,18,19,20
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 17,18,19,20
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 7
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
Egzamin poprawkowy, Radiologia Stomatologiczna, rok V, lek-dent.
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium GS 9
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GC1
Egzamin, RM II rok, Choroby wewnętrzne z elem. med. paliatywnej i rodzinnej
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, seminariumBytom ul. Batorego 15
Pediatria, V rok, lekarski, GS 6, GK 21,22,23,24, seminarium
egzamin z KPP

28

Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczeniaBytom ul. Batorego 15
When: 28.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczeniaBytom ul. Batorego 15,
When: 28.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
When: 28.02.2024 8:00 – 12:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczeniaBytom ul. Batorego 15, Adrian
When: 28.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 17,18,19,20
When: 28.02.2024 8:30 – 13:00
Description:
Event: Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 17,18,19,20
When: 28.02.2024 8:30 – 13:00
Description:
Event: Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 7
When: 28.02.2024 8:45 – 11:45
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
When: 28.02.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Egzamin poprawkowy, Radiologia Stomatologiczna, rok V, lek-dent.
When: 28.02.2024 10:00 – 11:00
Description: Wydział: Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Nazwa przedmiotu: Radiologia stomatologiczna – egzamin poprawkowy Rok studiów: V Kierunek studiów: Lekarsko-dentystyczny Tryb studiów: jednolite stuida magisterskie stacjonarne Termin egzaminu: 2024-02-28

Rozpoczęcie: 10:00

Zakończenie: 11:00

Typ egzaminu: Elektroniczny stacjonarny

Rodzaj platformy: System e-learningowy

Miejsce egzaminu: CSM

Liczba osób przystępujących do egzaminu: 1 Osoba do kontaktu (adres e-mail SUM): aslomska

Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium GS 9
When: 28.02.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GC1
When: 28.02.2024 12:45 – 17:15
Description: anna.sokolinska010000000A12210C36802234CAAF39A39220F7332
Event: Egzamin, RM II rok, Choroby wewnętrzne z elem. med. paliatywnej i rodzinnej
When: 28.02.2024 13:00 – 15:00
Description: Wydział: Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne z elementami medycyny paliatywnej i rodzinnej II Rok studiów: III Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Tryb studiów: studia pierwszego stopnia stacjonarne Termin egzaminu: 2024-02-28

Rozpoczęcie: 13:00

Zakończenie: 15:00

Typ egzaminu: Elektroniczny stacjonarny

Rodzaj platformy: System e-tester

Miejsce egzaminu: CSM

Liczba osób przystępujących do egzaminu: 16 Osoba do kontaktu (adres e-mail SUM): zurbanik010000000AFFA88779B065F49A25C07E461D60623

Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, seminariumBytom ul. Batorego 15
When: 28.02.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 6, GK 21,22,23,24, seminarium
When: 28.02.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: egzamin z KPP
When: 28.02.2024 16:00 – 18:00
Description:
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczeniaBytom ul. Batorego 15
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczeniaBytom ul. Batorego 15,
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, ćwiczeniaBytom ul. Batorego 15, Adrian
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 17,18,19,20
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 17,18,19,20
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 7
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
Egzamin poprawkowy, Radiologia Stomatologiczna, rok V, lek-dent.
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium GS 9
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GC1
Egzamin, RM II rok, Choroby wewnętrzne z elem. med. paliatywnej i rodzinnej
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 5.6.7.8, seminariumBytom ul. Batorego 15
Pediatria, V rok, lekarski, GS 6, GK 21,22,23,24, seminarium
egzamin z KPP
« more

Neurologia IV rok Lekarski Gr 1 ćwiczenia
Neurologia IV rok Lekarski Gr 1 ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Medycyna ratunkowa rok V GS1 seminarium
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Neurologia IV rok Lekarski Gr 1 ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
Medycyna ratunkowa rok V GS1 , GK 1,2,3,4
Medycyna ratunkowa rok V GS1 , GK 1,2,3,4
Medycyna ratunkowa rok V GS1 , GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 6, GK 21, 22, 23, 24, seminarium
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GS 1, seminarium

29

Event: Neurologia IV rok Lekarski Gr 1 ćwiczenia
When: 29.02.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Neurologia IV rok Lekarski Gr 1 ćwiczenia
When: 29.02.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 29.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 29.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS1 seminarium
When: 29.02.2024 8:00 – 9:30
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 29.02.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Neurologia IV rok Lekarski Gr 1 ćwiczenia
When: 29.02.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
When: 29.02.2024 8:00 – 12:30
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
When: 29.02.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS1 , GK 1,2,3,4
When: 29.02.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS1 , GK 1,2,3,4
When: 29.02.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS1 , GK 1,2,3,4
When: 29.02.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12 seminarium
When: 29.02.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 6, GK 21, 22, 23, 24, seminarium
When: 29.02.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GS 1, seminarium
When: 29.02.2024 15:00 – 18:45
Description:
Neurologia IV rok Lekarski Gr 1 ćwiczenia
Neurologia IV rok Lekarski Gr 1 ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Medycyna ratunkowa rok V GS1 seminarium
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Neurologia IV rok Lekarski Gr 1 ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
Medycyna ratunkowa rok V GS1 , GK 1,2,3,4
Medycyna ratunkowa rok V GS1 , GK 1,2,3,4
Medycyna ratunkowa rok V GS1 , GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 6, GK 21, 22, 23, 24, seminarium
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GS 1, seminarium
« more

Chirurgia ogólna, VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia, GS4
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 13,14,15,16, seminarium, GS4,
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium

1

Event: Chirurgia ogólna, VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia, GS4
When: 1.03.2024 8:00 – 12:30
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
When: 1.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
When: 1.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
When: 1.03.2024 8:00 – 14:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
When: 1.03.2024 8:00 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia ogólna, VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 1.03.2024 8:00 – 12:30
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
When: 1.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
When: 1.03.2024 8:00 – 14:45
Description: zrm010000000D1477EEC0CCA4E40B041101D7407DAC9
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
When: 1.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
When: 1.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia ogólna, VI rok, GK 13,14,15,16, seminarium, GS4,
When: 1.03.2024 12:30 – 14:45
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium
When: 1.03.2024 13:15 – 14:45
Description: adomzol
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia, GS4
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC13,14,15,16
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 13,14,15,16, seminarium, GS4,
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 33,34,35,36, seminarium
2
Event: PTTS szkolenie “Protetyka bez technika”
When: Today 9:00 – 17:00
Description: Kontakt s88998
PTTS szkolenie “Protetyka bez technika”
3
« more

Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40,41 seminarium GS 10
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 3 ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, seminarium GS 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10, 11, 12, seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,26,27,28, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12 raugutta 2

4

Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
When: 4.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 4.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
When: 4.03.2024 8:00 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 4.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, ćwiczenia
When: 4.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 4.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, ćwiczenia
When: 4.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, ćwiczenia
When: 4.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
When: 4.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
When: 4.03.2024 8:00 – 10:15
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
When: 4.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event:
When: 4.03.2024 10:00 – 12:00
Description:
Event:
When: 4.03.2024 10:00 – 12:00
Description:
Event:
When: 4.03.2024 10:00 – 12:00
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
When: 4.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
When: 4.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
When: 4.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40,41 seminarium GS 10
When: 4.03.2024 12:00 – 14:15
Description: adomzol
Event: Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 3 ćwiczenia
When: 4.03.2024 12:00 – 13:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, seminarium GS 2
When: 4.03.2024 12:30 – 14:00
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10, 11, 12, seminarium
When: 4.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,26,27,28, seminarium
When: 4.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12 raugutta 2
When: 4.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40,41 seminarium GS 10
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 3 ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 5,6,7,8, seminarium GS 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10, 11, 12, seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,26,27,28, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12 raugutta 2
« more

Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK1,2,3,4, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Metodyka nauczania pierwszej pomocy III rok GC 2 ratownictwo Medyczne ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41 seminarium GS 10
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,26,27,28, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Procedury ratunkowe przedszpitalne i wewnątrzszpitalne, III rok RM, GS 1, 2 seminarium
Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar

5

Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 5.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK1,2,3,4, ćwiczenia
When: 5.03.2024 8:00 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
When: 5.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 5.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
When: 5.03.2024 8:00 – 8:45
Description: bstarzynska
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
When: 5.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
When: 5.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 5.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
When: 5.03.2024 8:00 – 10:15
Description:
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
When: 5.03.2024 8:00 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Metodyka nauczania pierwszej pomocy III rok GC 2 ratownictwo Medyczne ćwiczenia
When: 5.03.2024 8:00 – 15:30
Description:
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 5.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 5.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 5.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 5.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
When: 5.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
When: 5.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41 seminarium GS 10
When: 5.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
When: 5.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
When: 5.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
When: 5.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
When: 5.03.2024 12:45 – 16:30
Description: protstom0100000003D21FDF5CE65E74EB6B21BF529A16CD3
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
When: 5.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,26,27,28, seminarium
When: 5.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
When: 5.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
When: 5.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Procedury ratunkowe przedszpitalne i wewnątrzszpitalne, III rok RM, GS 1, 2 seminarium
When: 5.03.2024 15:45 – 17:15
Description:
Event: Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar
When: 5.03.2024 16:30 – 18:00
Description: protstom0100000003D21FDF5CE65E74EB6B21BF529A16CD3
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK1,2,3,4, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Metodyka nauczania pierwszej pomocy III rok GC 2 ratownictwo Medyczne ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41 seminarium GS 10
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,26,27,28, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Procedury ratunkowe przedszpitalne i wewnątrzszpitalne, III rok RM, GS 1, 2 seminarium
Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar
« more

Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 6
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 6
Egzamin poprawkowy, Radiologia, lek-dent,
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 8
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41 seminarium GS 10
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Ginekologia i położnictwo
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10, 11, 12, seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,25,27,28 seminarium
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2

6

Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 6.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
When: 6.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 6.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 6.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
When: 6.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
When: 6.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 6
When: 6.03.2024 8:30 – 13:00
Description:
Event: Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 6
When: 6.03.2024 8:30 – 13:00
Description:
Event: Egzamin poprawkowy, Radiologia, lek-dent,
When: 6.03.2024 8:45 – 10:15
Description:
Event: Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 8
When: 6.03.2024 8:45 – 11:45
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
When: 6.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
When: 6.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
When: 6.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41 seminarium GS 10
When: 6.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
When: 6.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
When: 6.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo
When: 6.03.2024 12:00 – 14:00
Description: jbandarewicz
Event: Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
When: 6.03.2024 12:15 – 15:15
Description: St.zachowawcza010000000A12210C36802234CAAF39A39220F7332
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10, 11, 12, seminarium
When: 6.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,25,27,28 seminarium
When: 6.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
When: 6.03.2024 15:30 – 17:45
Description: St.zachowawcza010000000A12210C36802234CAAF39A39220F7332
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
When: 6.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
When: 6.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 6
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 6
Egzamin poprawkowy, Radiologia, lek-dent,
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 8
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41 seminarium GS 10
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Ginekologia i położnictwo
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 9,10, 11, 12, seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,25,27,28 seminarium
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
« more

Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Neurologia IV rok Gr 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
Neurologia IV rok Gr 2
Medycyna ratunkowa rok V GS2 seminarium
Neurologia IV rok Gr 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Medycyna ratunkowa rok V GS2 , GK 5,6,7,8
Medycyna ratunkowa rok V GS2 , GK 5,6,7,8
Medycyna ratunkowa rok V GS2 , GK 5,6,7,8
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41seminarium GS 10
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,26,27,28 seminarium
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GS 1, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
PTSS – Dentsply

7

Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 7.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Neurologia IV rok Gr 2
When: 7.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
When: 7.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
When: 7.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Neurologia IV rok Gr 2
When: 7.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS2 seminarium
When: 7.03.2024 8:00 – 9:30
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Neurologia IV rok Gr 2
When: 7.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 7.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 7.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
When: 7.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 7.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS2 , GK 5,6,7,8
When: 7.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS2 , GK 5,6,7,8
When: 7.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS2 , GK 5,6,7,8
When: 7.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
When: 7.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
When: 7.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
When: 7.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41seminarium GS 10
When: 7.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
When: 7.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
When: 7.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
When: 7.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,26,27,28 seminarium
When: 7.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GS 1, seminarium
When: 7.03.2024 15:00 – 18:45
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
When: 7.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
When: 7.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: PTSS – Dentsply
When: 7.03.2024 16:00 – 20:00
Description:
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Neurologia IV rok Gr 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
Neurologia IV rok Gr 2
Medycyna ratunkowa rok V GS2 seminarium
Neurologia IV rok Gr 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Medycyna ratunkowa rok V GS2 , GK 5,6,7,8
Medycyna ratunkowa rok V GS2 , GK 5,6,7,8
Medycyna ratunkowa rok V GS2 , GK 5,6,7,8
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41seminarium GS 10
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 7, GK 25,26,27,28 seminarium
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GS 1, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
PTSS – Dentsply
« more

Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40,41 ćwiczenia
Chirurgia ogólna, lekarski, VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Chirurgia ogólna, lekarski, VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 5
Chirurgia ogólna lekarski, VI rok, GK 17,18,19,20seminarium
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41 seminarium
PTSS – Dentsply

8

Event: Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
When: 8.03.2024 8:00 – 14:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
When: 8.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
When: 8.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40,41 ćwiczenia
When: 8.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Chirurgia ogólna, lekarski, VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 8.03.2024 8:00 – 12:30
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
When: 8.03.2024 8:00 – 14:45
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
When: 8.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
When: 8.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Chirurgia ogólna, lekarski, VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 8.03.2024 8:00 – 12:30
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
When: 8.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny
When: 8.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 5
When: 8.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Chirurgia ogólna lekarski, VI rok, GK 17,18,19,20seminarium
When: 8.03.2024 12:30 – 14:45
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41 seminarium
When: 8.03.2024 13:15 – 14:45
Description: adomzol
Event: PTSS – Dentsply
When: 8.03.2024 16:00 – 20:00
Description:
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40,41 ćwiczenia
Chirurgia ogólna, lekarski, VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 1,2, ĆWICZENIA
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Chirurgia ogólna, lekarski, VI rok, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 5
Chirurgia ogólna lekarski, VI rok, GK 17,18,19,20seminarium
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 37,38,39,40, 41 seminarium
PTSS – Dentsply
9
10
« more

Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 4 ćwiczenia
Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, seminarium GS 3
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2

11

Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 11.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 11.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 11.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
When: 11.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, seminarium
When: 11.03.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
When: 11.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 11.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 4 ćwiczenia
When: 11.03.2024 8:00 – 13:15
Description:
Event: Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
When: 11.03.2024 8:00 – 10:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 11.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 11.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
When: 11.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
When: 11.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, ćwiczenia
When: 11.03.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
When: 11.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
When: 11.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
When: 11.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
When: 11.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
When: 11.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, seminarium GS 3
When: 11.03.2024 12:30 – 14:00
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
When: 11.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
When: 11.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2
When: 11.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2
When: 11.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 4 ćwiczenia
Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 9,10,11,12, seminarium GS 3
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2
« more

Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, seminarium GS 8
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, seminarium
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 1,2
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 1,2
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, seminarium
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 7,8
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 7,8
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 7,8
Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar

12

Event:
When: 12.03.2024 0:00 – 1:00
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, seminarium GS 8
When: 12.03.2024 8:00 – 8:45
Description: bstarzynska
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, seminarium
When: 12.03.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, seminarium
When: 12.03.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
When: 12.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
When: 12.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
When: 12.03.2024 8:00 – 10:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
When: 12.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 12.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 12.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 12.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
When: 12.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
When: 12.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
When: 12.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
When: 12.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
When: 12.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 1,2
When: 12.03.2024 10:00 – 13:45
Description:
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 1,2
When: 12.03.2024 10:00 – 13:45
Description:
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, ćwiczenia
When: 12.03.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, ćwiczenia
When: 12.03.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
When: 12.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
When: 12.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
When: 12.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
When: 12.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
When: 12.03.2024 11:45 – 15:30
Description: protstom0100000003D21FDF5CE65E74EB6B21BF529A16CD3
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
When: 12.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, seminarium
When: 12.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 7,8
When: 12.03.2024 14:00 – 17:45
Description:
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 7,8
When: 12.03.2024 14:00 – 17:45
Description:
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 7,8
When: 12.03.2024 14:00 – 17:45
Description:
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
When: 12.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
When: 12.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
When: 12.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar
When: 12.03.2024 16:45 – 18:15
Description: protstom0100000003D21FDF5CE65E74EB6B21BF529A16CD3
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, seminarium GS 8
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, seminarium
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 29,30,31,32, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 1,2
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 1,2
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS2, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, seminarium
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 7,8
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 7,8
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 7,8
Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar
« more

Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 15,16
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 15,16
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 7
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 7
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 9
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 13,14
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 13,14
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
warsztaty USG
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2

13

Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 13.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
When: 13.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 15,16
When: 13.03.2024 8:00 – 11:45
Description:
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 15,16
When: 13.03.2024 8:00 – 11:45
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
When: 13.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 13.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 13.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
When: 13.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 13.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 7
When: 13.03.2024 8:30 – 13:00
Description:
Event: Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 7
When: 13.03.2024 8:30 – 13:00
Description:
Event: Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 9
When: 13.03.2024 8:45 – 11:45
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
When: 13.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
When: 13.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
When: 13.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
When: 13.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
When: 13.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
When: 13.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 13,14
When: 13.03.2024 12:00 – 15:45
Description:
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 13,14
When: 13.03.2024 12:00 – 15:45
Description:
Event: Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
When: 13.03.2024 12:15 – 15:15
Description: St.zachowawcza010000000A12210C36802234CAAF39A39220F7332
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
When: 13.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
When: 13.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: warsztaty USG
When: 13.03.2024 15:00 – 21:00
Description:
Event: Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
When: 13.03.2024 15:30 – 17:45
Description: St.zachowawcza010000000A12210C36802234CAAF39A39220F7332
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
When: 13.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
When: 13.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 15,16
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 15,16
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 7
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 7
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 9
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 13,14
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 13,14
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 13,14,15,16 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
warsztaty USG
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
« more

Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Neurologia IV rok Gr 3
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 9,10
Neurologia IV rok Gr 3
Medycyna ratunkowa rok V GS3 seminarium
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 9,10
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Neurologia IV rok Gr 3
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
Medycyna ratunkowa rok V GS3 , GK 9,10,11,12
Medycyna ratunkowa rok V GS3 , GK 9,10,11,12
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
Medycyna ratunkowa rok V GS3 , GK 9,10,11,12
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, seminarium
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 21,22
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 21,22
Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
Medyczne czynności ratunkowe II GS2, III rok RM
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2

14

Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
When: 14.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 14.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Neurologia IV rok Gr 3
When: 14.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 9,10
When: 14.03.2024 8:00 – 11:45
Description:
Event: Neurologia IV rok Gr 3
When: 14.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS3 seminarium
When: 14.03.2024 8:00 – 9:30
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 14.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 9,10
When: 14.03.2024 8:00 – 11:45
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
When: 14.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Neurologia IV rok Gr 3
When: 14.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
When: 14.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS3 , GK 9,10,11,12
When: 14.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS3 , GK 9,10,11,12
When: 14.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
When: 14.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS3 , GK 9,10,11,12
When: 14.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
When: 14.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
When: 14.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
When: 14.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
When: 14.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
When: 14.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, seminarium
When: 14.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 21,22
When: 14.03.2024 13:45 – 17:30
Description:
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 21,22
When: 14.03.2024 13:45 – 17:30
Description:
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
When: 14.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Medyczne czynności ratunkowe II GS2, III rok RM
When: 14.03.2024 15:00 – 18:45
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
When: 14.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
When: 14.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Neurologia IV rok Gr 3
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 9,10
Neurologia IV rok Gr 3
Medycyna ratunkowa rok V GS3 seminarium
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 9,10
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Neurologia IV rok Gr 3
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
Medycyna ratunkowa rok V GS3 , GK 9,10,11,12
Medycyna ratunkowa rok V GS3 , GK 9,10,11,12
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
Medycyna ratunkowa rok V GS3 , GK 9,10,11,12
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 seminarium GS 6
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, seminarium
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 21,22
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 21,22
Pediatria, V rok, lekarski, GS 8, GK 29,30,31 seminarium
Medyczne czynności ratunkowe II GS2, III rok RM
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
« more

Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Chirurgia ogólna, VI rok, lekarski, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Chirurgia ogólna, VI rok, lekarski, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 5
Chirurgia ogólna, VI rok, lekarski, GK 1,2,3,4, seminarium
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24, seminarium
Spotkanie “Intensywna po godzinach”

15

Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
When: 15.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Chirurgia ogólna, VI rok, lekarski, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
When: 15.03.2024 8:00 – 12:30
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 ćwiczenia
When: 15.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
When: 15.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 15.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Chirurgia ogólna, VI rok, lekarski, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
When: 15.03.2024 8:00 – 12:30
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
When: 15.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
When: 15.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny
When: 15.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 5
When: 15.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Chirurgia ogólna, VI rok, lekarski, GK 1,2,3,4, seminarium
When: 15.03.2024 12:30 – 14:45
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24, seminarium
When: 15.03.2024 13:15 – 14:45
Description: adomzol
Event: Spotkanie “Intensywna po godzinach”
When: 15.03.2024 17:00 – 21:00
Description:
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Chirurgia ogólna, VI rok, lekarski, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Chirurgia ogólna, VI rok, lekarski, GK 1,2,3,4, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 21,22,23,24
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 5
Chirurgia ogólna, VI rok, lekarski, GK 1,2,3,4, seminarium
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 21,22,23,24, seminarium
Spotkanie “Intensywna po godzinach”
16
17
« more

Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS3, seminarium
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 5 ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS3, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, seminarium GS 4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 9, GK 32,33,34, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2

18

Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
When: 18.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS3, seminarium
When: 18.03.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 18.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 18.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
When: 18.03.2024 8:00 – 10:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 ćwiczenia
When: 18.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 ćwiczenia
When: 18.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
When: 18.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 18.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
When: 18.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
When: 18.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 5 ćwiczenia
When: 18.03.2024 8:00 – 13:15
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
When: 18.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS3, ćwiczenia
When: 18.03.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
When: 18.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
When: 18.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
When: 18.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
When: 18.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
When: 18.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, seminarium GS 4
When: 18.03.2024 12:30 – 14:00
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 seminarium
When: 18.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 9, GK 32,33,34, seminarium
When: 18.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2
When: 18.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2
When: 18.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS3, seminarium
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 41,42,43,44 augutta 2
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 5 ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
Diagnostyka obrazowa, IV rok, GS3, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 45,46,47,48ugutta 2
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 13,14,15,16, seminarium GS 4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 9, GK 32,33,34, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 9,10, 11, 12augutta 2
« more

Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G9,10,11,12, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Metodyka nauczania pierwszej pomocy III rok GC 2, RM, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, seminarium GS 9
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G9,10,11,12, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24, seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar
Procedury ratunkowe przedszpitalne i wewnątrzszpitalne, III rok, RM, GS 1,2 seminarium

19

Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
When: 19.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
When: 19.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, G9,10,11,12, ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:00 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
When: 19.03.2024 8:00 – 10:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Metodyka nauczania pierwszej pomocy III rok GC 2, RM, ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:00 – 15:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
When: 19.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, seminarium GS 9
When: 19.03.2024 8:00 – 8:45
Description: bstarzynska
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, G9,10,11,12, ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:00 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
When: 19.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
When: 19.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
When: 19.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
When: 19.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
When: 19.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
When: 19.03.2024 11:45 – 15:30
Description: protstom0100000003D21FDF5CE65E74EB6B21BF529A16CD3
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
When: 19.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
When: 19.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24, seminarium
When: 19.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
When: 19.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
When: 19.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
When: 19.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar
When: 19.03.2024 15:45 – 17:15
Description: protstom0100000003D21FDF5CE65E74EB6B21BF529A16CD3
Event: Procedury ratunkowe przedszpitalne i wewnątrzszpitalne, III rok, RM, GS 1,2 seminarium
When: 19.03.2024 15:45 – 17:15
Description:
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 13,14,15,16, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G9,10,11,12, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Metodyka nauczania pierwszej pomocy III rok GC 2, RM, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, seminarium GS 9
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G9,10,11,12, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 33,34,35,36, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 5,6,7,8 tta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24, seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 1,2,3,4 tta 2
Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar
Procedury ratunkowe przedszpitalne i wewnątrzszpitalne, III rok, RM, GS 1,2 seminarium
« more

Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 8
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 8
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 10
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS7
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2

20

Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
When: 20.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
When: 20.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 20.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 20.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 20.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
When: 20.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
When: 20.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 8
When: 20.03.2024 8:30 – 13:00
Description:
Event: Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 8
When: 20.03.2024 8:30 – 13:00
Description:
Event: Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 10
When: 20.03.2024 8:45 – 11:45
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
When: 20.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
When: 20.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS7
When: 20.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
When: 20.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
When: 20.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
When: 20.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
When: 20.03.2024 12:15 – 15:15
Description: annasokolinska010000000A12210C36802234CAAF39A39220F7332
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 seminarium
When: 20.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
When: 20.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
When: 20.03.2024 15:30 – 17:45
Description: St.zachowawcza010000000A12210C36802234CAAF39A39220F7332
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
When: 20.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
When: 20.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 25,26,27,28, Traugutta 2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 8
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 8
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 10
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS7
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 29,30,31,32 augutta 2
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 17,18,19,20 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 33,34,35,36 augutta 2
« more

Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Chirurgia ogólna VI rok GK 9,10,11,12 ćwiczenia
Medycyna ratunkowa rok V GS4 seminarium
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Neurologia IV rok Gr 4
Neurologia IV rok Gr 4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Neurologia IV rok Gr 4
Chirurgia ogólna VI rok GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Medycyna ratunkowa rok V GS4 , GK 13,14,15,16
Medycyna ratunkowa rok V GS4 , GK 13,14,15,16
Medycyna ratunkowa rok V GS4 , GK 13,14,15,16
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Chirurgia ogólna VI rok GK 9,10,11,12 seminarium
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24, seminarium
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 11,12
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 11,12
Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GS 2, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
wykład PTSS

21

Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
When: 21.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
When: 21.03.2024 8:00 – 11:00
Description: jbandarewicz
Event: Chirurgia ogólna VI rok GK 9,10,11,12 ćwiczenia
When: 21.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jniezgodka
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS4 seminarium
When: 21.03.2024 8:00 – 9:30
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
When: 21.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
When: 21.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Neurologia IV rok Gr 4
When: 21.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Neurologia IV rok Gr 4
When: 21.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
When: 21.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Neurologia IV rok Gr 4
When: 21.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Chirurgia ogólna VI rok GK 9,10,11,12, ćwiczenia
When: 21.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jniezgodka
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
When: 21.03.2024 8:00 – 11:45
Description: djochemczyk
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS4 , GK 13,14,15,16
When: 21.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS4 , GK 13,14,15,16
When: 21.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS4 , GK 13,14,15,16
When: 21.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
When: 21.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
When: 21.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
When: 21.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
When: 21.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
When: 21.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
When: 21.03.2024 11:45 – 15:30
Description: djochemczyk
Event: Chirurgia ogólna VI rok GK 9,10,11,12 seminarium
When: 21.03.2024 13:15 – 14:45
Description: jniezgodka
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24, seminarium
When: 21.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 11,12
When: 21.03.2024 14:00 – 17:45
Description:
Event: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 11,12
When: 21.03.2024 14:00 – 17:45
Description:
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
When: 21.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GS 2, seminarium
When: 21.03.2024 15:00 – 18:45
Description:
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
When: 21.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
When: 21.03.2024 15:30 – 19:15
Description: djochemczyk0100000006756ADF358048340BB3FB697EA3B312F
Event: wykład PTSS
When: 21.03.2024 18:00 – 20:00
Description:
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Chirurgia ogólna VI rok GK 9,10,11,12 ćwiczenia
Medycyna ratunkowa rok V GS4 seminarium
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Neurologia IV rok Gr 4
Neurologia IV rok Gr 4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Neurologia IV rok Gr 4
Chirurgia ogólna VI rok GK 9,10,11,12, ćwiczenia
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 21, 22 ,23, 24, ul.Traugutta 2
Medycyna ratunkowa rok V GS4 , GK 13,14,15,16
Medycyna ratunkowa rok V GS4 , GK 13,14,15,16
Medycyna ratunkowa rok V GS4 , GK 13,14,15,16
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium GS 7
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 37,38,39,40 augutta 2
Chirurgia ogólna VI rok GK 9,10,11,12 seminarium
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 21,22,23,24, seminarium
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 11,12
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WLZ rok II gr GĆ 11,12
Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GS 2, seminarium
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
Medycyna rodzinna I, rok II lek., GK 17, 18, 19, 20 .Traugutta 2
wykład PTSS
« more

Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 5,6,7,8, lekarski, ćwiczenia
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 4,5, ĆWICZENIA
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 4,5, ĆWICZENIA
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 5,6,7,8, lekarski, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 5
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 5,6,7,8, lekarski, seminarium
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium

22

Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 22.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 22.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Chirurgia ogólna, VI rok, GK 5,6,7,8, lekarski, ćwiczenia
When: 22.03.2024 8:00 – 12:30
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 4,5, ĆWICZENIA
When: 22.03.2024 8:00 – 14:45
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 4,5, ĆWICZENIA
When: 22.03.2024 8:00 – 14:45
Description:
Event: Chirurgia ogólna, VI rok, GK 5,6,7,8, lekarski, ćwiczenia
When: 22.03.2024 8:00 – 12:30
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 22.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 22.03.2024 8:00 – 13:15
Description: adomzol
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
When: 22.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
When: 22.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny
When: 22.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 5
When: 22.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Chirurgia ogólna, VI rok, GK 5,6,7,8, lekarski, seminarium
When: 22.03.2024 12:30 – 14:45
Description: jrusin010000000EA4385E416D94C47B52D06DC198581A7
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium
When: 22.03.2024 13:15 – 14:45
Description: adomzol
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
When: 22.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 5,6,7,8, lekarski, ćwiczenia
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 4,5, ĆWICZENIA
Medyczne czynności ratunkowe II – III rok RM, GK 4,5, ĆWICZENIA
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 5,6,7,8, lekarski, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 9
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 25,26,27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 5
Chirurgia ogólna, VI rok, GK 5,6,7,8, lekarski, seminarium
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 25,26,27,28, seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 9 seminarium
23
24
« more

Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G 13,14,15,16, ćwiczenia5
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 7 ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 29,30,31,32
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G13,14,15,16, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 29,30,31,32, seminarium GS 8
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
Diagnostyka obrazowa, I rok, GS10, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24 seminarium GS 4
Diagnostyka obrazowa, I rok, GS10, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 2 , GK 5,6,7,8, seminarium

25

Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 25.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24 ćwiczenia
When: 25.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 25.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
When: 25.03.2024 8:00 – 10:15
Description:
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, G 13,14,15,16, ćwiczenia5
When: 25.03.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 25.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
When: 25.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 7 ćwiczenia
When: 25.03.2024 8:00 – 13:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
When: 25.03.2024 8:00 – 12:30
Description: joanna.gregorczyk
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
When: 25.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 29,30,31,32
When: 25.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, G13,14,15,16, ćwiczenia
When: 25.03.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
When: 25.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 29,30,31,32, seminarium GS 8
When: 25.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
When: 25.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Diagnostyka obrazowa, I rok, GS10, ćwiczenia
When: 25.03.2024 12:30 – 16:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24 seminarium GS 4
When: 25.03.2024 12:30 – 14:00
Description: joanna.gregorczyk
Event: Diagnostyka obrazowa, I rok, GS10, ćwiczenia
When: 25.03.2024 12:30 – 16:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28 seminarium
When: 25.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 2 , GK 5,6,7,8, seminarium
When: 25.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24 ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Oral Surgery, III Year, GC1, Exercises
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G 13,14,15,16, ćwiczenia5
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok V lek. GS 7 ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 5,6
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 29,30,31,32
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G13,14,15,16, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 29,30,31,32, seminarium GS 8
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 3
Diagnostyka obrazowa, I rok, GS10, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 21,22,23,24 seminarium GS 4
Diagnostyka obrazowa, I rok, GS10, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 2 , GK 5,6,7,8, seminarium
« more

Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15, Sandra
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G 13,14,15,16, ćwiczenia5
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, seminarium GS 10
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G 13,14,15,16, ćwiczenia5
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15, Bojan
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15,
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15, Agata
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15,
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 29,30,31,32
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G13,14,15,16, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G13,14,15,16, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 29,30,31,32, seminarium GS8
Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
Diagnostyka obrazowa, I rok, GK23,24, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, I rok, GC 23,24, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31, seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 2 , GK 5,6,7,8, seminarium
Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar
biochemia II kolokwium 3 Lekarski
biochemia II kolokwium 3 Lekarski
biochemia II kolokwium 3 Lekarski

26

Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15, Sandra
When: 26.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, G 13,14,15,16, ćwiczenia5
When: 26.03.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, seminarium GS 10
When: 26.03.2024 8:00 – 8:45
Description: bstarzynska
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, G 13,14,15,16, ćwiczenia5
When: 26.03.2024 8:00 – 10:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15, Bojan
When: 26.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
When: 26.03.2024 8:00 – 10:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
When: 26.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15,
When: 26.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15, Agata
When: 26.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15,
When: 26.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
When: 26.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
When: 26.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
When: 26.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
When: 26.03.2024 8:45 – 13:15
Description: bstarzynska
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 29,30,31,32
When: 26.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, G13,14,15,16, ćwiczenia
When: 26.03.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Diagnostyka obrazowa, IV rok, G13,14,15,16, ćwiczenia
When: 26.03.2024 10:15 – 12:30
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
When: 26.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
When: 26.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 29,30,31,32, seminarium GS8
When: 26.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
When: 26.03.2024 11:45 – 15:30
Description: protstom0100000003D21FDF5CE65E74EB6B21BF529A16CD3
Event: Diagnostyka obrazowa, I rok, GK23,24, ćwiczenia
When: 26.03.2024 12:30 – 16:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Diagnostyka obrazowa, I rok, GC 23,24, ćwiczenia
When: 26.03.2024 12:30 – 16:15
Description: roenzab01000000028E6E5B919D35B48839921FF966E8437
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31, seminarium
When: 26.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 2 , GK 5,6,7,8, seminarium
When: 26.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar
When: 26.03.2024 15:45 – 17:15
Description: protstom0100000003D21FDF5CE65E74EB6B21BF529A16CD3
Event: biochemia II kolokwium 3 Lekarski
When: 26.03.2024 16:30 – 18:30
Description:
Event: biochemia II kolokwium 3 Lekarski
When: 26.03.2024 16:30 – 18:30
Description:
Event: biochemia II kolokwium 3 Lekarski
When: 26.03.2024 16:30 – 18:30
Description:
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15, Sandra
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G 13,14,15,16, ćwiczenia5
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, seminarium GS 10
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G 13,14,15,16, ćwiczenia5
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15, Bojan
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 3,4
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15,
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15, Agata
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31 ćwiczenia, Bytom ul. Batorego 15,
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Choroby wewnętrzne, lekarski,VI rok, GK 37,38,39,40, ćwiczenia
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 29,30,31,32
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G13,14,15,16, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, IV rok, G13,14,15,16, ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 2
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 29,30,31,32, seminarium GS8
Dental Prosthetics, III Year GC1, exercises
Diagnostyka obrazowa, I rok, GK23,24, ćwiczenia
Diagnostyka obrazowa, I rok, GC 23,24, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 29,30,31, seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 2 , GK 5,6,7,8, seminarium
Dental Prosthetics III Year GC 1 seminar
biochemia II kolokwium 3 Lekarski
biochemia II kolokwium 3 Lekarski
biochemia II kolokwium 3 Lekarski
« more

Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6, ćwiczenia
Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6
Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 9
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 9
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 6
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 29,30,31,32
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 29,30,31,32, seminarium GS 8
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 2 , GK 5,6,7,8, seminarium
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1

27

Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 27.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 27.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6, ćwiczenia
When: 27.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6
When: 27.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6
When: 27.03.2024 8:00 – 14:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 27.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
When: 27.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6, ćwiczenia
When: 27.03.2024 8:00 – 14:00
Description: akwiecień
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
When: 27.03.2024 8:00 – 13:15
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 9
When: 27.03.2024 8:30 – 13:00
Description:
Event: Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 9
When: 27.03.2024 8:30 – 13:00
Description:
Event: Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 6
When: 27.03.2024 8:45 – 11:45
Description:
Event: Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 29,30,31,32
When: 27.03.2024 9:30 – 11:00
Description: adomzol
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
When: 27.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Pediatria, VI rok, lekarski, GK 29,30,31,32, seminarium GS 8
When: 27.03.2024 11:15 – 13:30
Description: adomzol
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
When: 27.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Event: Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
When: 27.03.2024 12:15 – 15:15
Description: Anna.sokolinska010000000A12210C36802234CAAF39A39220F7332
Event: Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28 seminarium
When: 27.03.2024 13:15 – 15:30
Description: jbandarewicz
Event: Pediatria, V rok, lekarski, GS 2 , GK 5,6,7,8, seminarium
When: 27.03.2024 14:15 – 16:30
Description: adomzol
Event: Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
When: 27.03.2024 15:30 – 17:45
Description: St.zachowawcza010000000A12210C36802234CAAF39A39220F7332
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6, ćwiczenia
Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6
Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 7,8
Anestezjologia i Intensywna Terapia, rok V lek., GS1, GA 1,2,3,4,5,6, ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28, ćwiczenia
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 9
Pediatria lek. IV Lekarski rok ćw gr 9
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, GS 6
Pediatria, IV rok, lekarski, seminarium GC 29,30,31,32
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny
Pediatria, VI rok, lekarski, GK 29,30,31,32, seminarium GS 8
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 4
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Exercises, 2-nd Year, Dentistry, GS1
Ginekologia i położnictwo, rok V lek. GK 25,26,27,28 seminarium
Pediatria, V rok, lekarski, GS 2 , GK 5,6,7,8, seminarium
Preclinical conservative dentistry and endodontics, Seminar, 2-nd Year, Dentistry, GS1
« more

Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
Medycyna ratunkowa rok V GS5 seminarium
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, G6A
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, G6A, GK 21,22
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, G9A, GK 33,34,
Medycyna ratunkowa rok V GS5 , GK 17,18,19,20
Medycyna ratunkowa rok V GS5 , GK 17,18,19,20
Medycyna ratunkowa rok V GS5 , GK 17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1

28

Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
When: 28.03.2024 8:00 – 11:00
Description:
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS5 seminarium
When: 28.03.2024 8:00 – 9:30
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, G6A
When: 28.03.2024 8:00 – 13:15
Description:
Event: Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, G6A, GK 21,22
When: 28.03.2024 8:00 – 13:15
Description:
Event: Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, G9A, GK 33,34,
When: 28.03.2024 8:00 – 13:15
Description:
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS5 , GK 17,18,19,20
When: 28.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS5 , GK 17,18,19,20
When: 28.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Medycyna ratunkowa rok V GS5 , GK 17,18,19,20
When: 28.03.2024 9:30 – 13:15
Description: anestitsos010000000B4C75390F812A345BE545DC2E09F9D3D
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
When: 28.03.2024 10:45 – 13:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
When: 28.03.2024 11:15 – 13:30
Description:
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GC 1,2
Medycyna ratunkowa rok V GS5 seminarium
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, G6A
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, G6A, GK 21,22
Medycyna Ratunkowa, VI lekarski, G9A, GK 33,34,
Medycyna ratunkowa rok V GS5 , GK 17,18,19,20
Medycyna ratunkowa rok V GS5 , GK 17,18,19,20
Medycyna ratunkowa rok V GS5 , GK 17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok Lekarsko-Dentystyczny GS 1
29
30
31
31
31
31
31
31
31
31

Legend:

 • calendar-zac007
 • calendar-zac008
 • calendar-zac009
 • calendar-zac015
 • calendar-zac104
 • calendar-zac110
 • calendar-zac112
 • calendar-zac116
 • calendar-zac120
 • calendar-zac207
 • calendar-zac209
 • calendar-zac213
 • calendar-zac214
 • calendar-zac215
 • calendar-zac306
 • calendar-zac307
 • calendar-zac401
 • calendar-zac408
 • calendar-zac409
 • calendar-zac410
 • calendar-zac507
 • calendar-zac509
 • calendar-zac512