007 – Sala ćwiczeń symulacyjnych

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25
Event: wycieczka III LO Chorzów
When: 25.09.2023 10:00 – 13:00
Description:
wycieczka III LO Chorzów
26
Event: egzamin choroby wewnętrzne
When: 26.09.2023 9:00 – 11:00
Description:
egzamin choroby wewnętrzne
27
Event: IV Liceum Gliwice
When: 27.09.2023 11:00 – 13:30
Description:
Event: egzamin dla kandydatów UL WNMZ
When: 27.09.2023 17:00 – 19:00
Description:
IV Liceum Gliwice
egzamin dla kandydatów UL WNMZ
28
Event: wycieczka III LO Chorzów
When: 28.09.2023 10:00 – 13:00
Description:
Event: wycieczka III LO Chorzów
When: 28.09.2023 13:00 – 16:00
Description:
wycieczka III LO Chorzów
wycieczka III LO Chorzów
29
Event: Zakład Propedeutyki Stomatologii
When: 29.09.2023 10:00 – 13:00
Description:
Zakład Propedeutyki Stomatologii
30
1
« more

Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 5,6,7,8
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 5,6,7,8 a do wkłuć, cewniki EKG
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Medyczne czynności ratunkowe II IIIrok , Ratownictwo medyczne GK3 ćw.
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 5,6,7,8
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia

2

Event: Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: Today 8:45 – 12:30
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 5,6,7,8
When: Today 9:00 – 15:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 5,6,7,8 a do wkłuć, cewniki EKG
When: Today 9:00 – 15:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: Today 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: Today 9:00 – 11:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
When: Today 9:00 – 16:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
When: Today 9:00 – 16:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: Today 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: Today 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
When: Today 9:00 – 16:30
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe II IIIrok , Ratownictwo medyczne GK3 ćw.
When: Today 9:00 – 12:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 5,6,7,8
When: Today 9:00 – 15:00
Description:
Event: Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
When: Today 10:30 – 12:45
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: Today 11:30 – 15:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: Today 12:45 – 15:00
Description:
Event: Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
When: Today 13:00 – 16:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: Today 15:20 – 18:20
Description:
Event: Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: Today 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 5,6,7,8
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 5,6,7,8 a do wkłuć, cewniki EKG
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Medyczne czynności ratunkowe II IIIrok , Ratownictwo medyczne GK3 ćw.
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 5,6,7,8
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
« more

Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 37, 38, 39 ,40,41 ćw skiej
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 37, 38, 39 ,40,41 ćw skiej
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Pediatria seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.

3

Event: Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 3.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 3.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 37, 38, 39 ,40,41 ćw skiej
When: 3.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
When: 3.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
When: 3.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
When: 3.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 3.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 37, 38, 39 ,40,41 ćw skiej
When: 3.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 3.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
When: 3.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
When: 3.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 3.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 3.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Pediatria seminarium
When: 3.10.2023 9:30 – 13:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 3.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 3.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 3.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 3.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 3.10.2023 14:15 – 16:30
Description:
Event:
When: 3.10.2023 14:30 – 19:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 3.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 3.10.2023 15:45 – 19:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 3.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 37, 38, 39 ,40,41 ćw skiej
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 37, 38, 39 ,40,41 ćw skiej
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Pediatria seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
« more

Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2,3,4,5,6
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 5,6,7,8 ćw.
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2,3,4,5,6
Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 5,6,7,8 ćw.
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2,3,4,5,6
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Medycyna ratunkowa VI rok GS2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year ex
Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium

4

Event: Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 4.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2,3,4,5,6
When: 4.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 5,6,7,8 ćw.
When: 4.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2
When: 4.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2,3,4,5,6
When: 4.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
When: 4.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: 4.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 4.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 5,6,7,8 ćw.
When: 4.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: 4.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2,3,4,5,6
When: 4.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: 4.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medycyna ratunkowa VI rok GS2
When: 4.10.2023 9:45 – 12:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 4.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 4.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 4.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 4.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 4.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Oral Surgery 3rd year ex
When: 4.10.2023 15:45 – 19:30
Description:
Event: Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 4.10.2023 18:35 – 20:50
Description:
Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2,3,4,5,6
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 5,6,7,8 ćw.
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2,3,4,5,6
Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 5,6,7,8 ćw.
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 1,2,3,4,5,6
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Medycyna ratunkowa VI rok GS2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year ex
Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
« more

Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 29,30,31,32
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 29,30,31,32
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year sem.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.

5

Event: Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 5.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 5.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
When: 5.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 5.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 5.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
When: 5.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Pediatria II lek. IV rok ćw gr 29,30,31,32
When: 5.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
When: 5.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
When: 5.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Pediatria II lek. IV rok ćw gr 29,30,31,32
When: 5.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 5.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
When: 5.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
When: 5.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 5.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
When: 5.10.2023 12:30 – 14:45
Description:
Event: Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 5.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 5.10.2023 14:15 – 16:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 5.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Oral Surgery 3rd year sem.
When: 5.10.2023 15:45 – 18:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 5.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 29,30,31,32
Medycyna rodzinna VI rok GK 29,30,31,32
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 29,30,31,32
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year sem.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
« more

Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9, Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG ex

6

Event: Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 6.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 6.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
When: 6.10.2023 9:00 – 9:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 6.10.2023 9:00 – 12:45
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
When: 6.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
When: 6.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
When: 6.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 6.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 6.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
When: 6.10.2023 12:30 – 16:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 6.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9, Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 6.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 6.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 6.10.2023 15:45 – 18:00
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG ex
When: 6.10.2023 16:30 – 18:45
Description:
Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Pediatria I lek. rok III sem. 9,10,11,12
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Choroby wewnętrzne rok V GK 17,18,19,20
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9, Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG ex
7
8
« more

Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 19,20
Chirurgia ogólna I rok III ćw 33,34,35,36
Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 2 ćwiczenia
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 19,20
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski – GK 33,34,35,36
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia

9

Event: Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 9.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 1,2,3,4
When: 9.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 9.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 9.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 1,2,3,4
When: 9.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 9.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 19,20
When: 9.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Chirurgia ogólna I rok III ćw 33,34,35,36
When: 9.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 2 ćwiczenia
When: 9.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 1,2,3,4
When: 9.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 9.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
When: 9.10.2023 10:30 – 12:45
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 19,20
When: 9.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 19,20
When: 9.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 9.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 9.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
When: 9.10.2023 13:00 – 16:45
Description:
Event: Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski – GK 33,34,35,36
When: 9.10.2023 15:15 – 18:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 9.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 9.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 19,20
Chirurgia ogólna I rok III ćw 33,34,35,36
Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 2 ćwiczenia
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 19,20
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski – GK 33,34,35,36
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
« more

Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 1 ćwiczenia
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I seminarium 1,2
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Pediatria seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.

10

Event: Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 10.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: 10.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
When: 10.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: 10.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: 10.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 10.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 1 ćwiczenia
When: 10.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I seminarium 1,2
When: 10.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: 10.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Pediatria seminarium
When: 10.10.2023 9:30 – 13:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 10.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
When: 10.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
When: 10.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 10.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 10.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 10.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 10.10.2023 14:15 – 16:30
Description:
Event:
When: 10.10.2023 14:30 – 19:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 10.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 10.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 10.10.2023 15:45 – 19:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 10.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 1 ćwiczenia
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I seminarium 1,2
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Pediatria seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
« more

Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 9,10,11,12 ćw.
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 9,10,11,12 ćw.
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
Medycyna ratunkowa VI rok GS3
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year ex
Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium

11

Event: Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 11.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
When: 11.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
When: 11.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
When: 11.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
When: 11.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 9,10,11,12 ćw.
When: 11.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 9,10,11,12 ćw.
When: 11.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 11.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
When: 11.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Medycyna ratunkowa VI rok GS3
When: 11.10.2023 9:15 – 12:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 11.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
When: 11.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
When: 11.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 11.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 11.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 11.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 11.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Oral Surgery 3rd year ex
When: 11.10.2023 15:45 – 19:30
Description:
Event: Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 11.10.2023 18:35 – 20:50
Description:
Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 9,10,11,12 ćw.
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 9,10,11,12 ćw.
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 7,8,9,10,11,12
Medycyna ratunkowa VI rok GS3
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year ex
Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
« more

Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 33,34,35,36
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 21, 22, 23, 24 ćw j Paweł K. + Vanessa
Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 21, 22, 23, 24 ćw j
Medycyna ratunkowa GK 9,10,11,12
Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
Medycyna ratunkowa GK 9,10,11,12
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 33,34,35,36
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Medycyna ratunkowa GK 9,10,11,12
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year sem.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.

12

Event: Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 12.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Pediatria II lek. IV rok ćw gr 33,34,35,36
When: 12.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: 12.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
When: 12.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
When: 12.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 12.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 21, 22, 23, 24 ćw j Paweł K. + Vanessa
When: 12.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 21, 22, 23, 24 ćw j
When: 12.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 9,10,11,12
When: 12.10.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
When: 12.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 9,10,11,12
When: 12.10.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Pediatria II lek. IV rok ćw gr 33,34,35,36
When: 12.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
When: 12.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 9,10,11,12
When: 12.10.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
When: 12.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 12.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
When: 12.10.2023 12:30 – 14:45
Description:
Event: Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 12.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 12.10.2023 14:15 – 16:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 12.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Oral Surgery 3rd year sem.
When: 12.10.2023 15:45 – 18:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 12.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 33,34,35,36
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 17,18,19,20
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 21, 22, 23, 24 ćw j Paweł K. + Vanessa
Chirurgia ogólna rok VI lel. GK 21, 22, 23, 24 ćw j
Medycyna ratunkowa GK 9,10,11,12
Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
Medycyna ratunkowa GK 9,10,11,12
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 33,34,35,36
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Medycyna ratunkowa GK 9,10,11,12
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year sem.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
« more

Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 29,30,31,32 ćw
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
Chirurgia ogólna rok V GK 13,14
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 29,30,31,32 ćw
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Chirurgia ogólna rok V GK 13,14
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9, Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 9,10
Chirurgia ogólna rok V GK 15, 16
Chirurgia ogólna rok V GK 15, 16
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar

13

Event: Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 13.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 13.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 29,30,31,32 ćw
When: 13.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
When: 13.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
When: 13.10.2023 9:00 – 9:45
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 13,14
When: 13.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 13.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
When: 13.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 29,30,31,32 ćw
When: 13.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 13.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
When: 13.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 13,14
When: 13.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 13.10.2023 9:00 – 12:45
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
When: 13.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 13.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 13.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
When: 13.10.2023 12:30 – 16:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9, Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 13.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 13.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 9,10
When: 13.10.2023 13:00 – 14:30
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 15, 16
When: 13.10.2023 13:00 – 16:00
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 15, 16
When: 13.10.2023 13:00 – 16:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
When: 13.10.2023 14:30 – 18:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
When: 13.10.2023 14:30 – 18:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 13.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 13.10.2023 15:45 – 18:00
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
When: 13.10.2023 16:30 – 18:45
Description:
Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 29,30,31,32 ćw
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Pediatria I lek. rok III sem. 13,14,15,16
Chirurgia ogólna rok V GK 13,14
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 29,30,31,32 ćw
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 13,14,15,16
Chirurgia ogólna rok V GK 13,14
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 21,22,23,24
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9, Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 9,10
Chirurgia ogólna rok V GK 15, 16
Chirurgia ogólna rok V GK 15, 16
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
14
15
« more

Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Medyczne czynności ratunkowe II IIIrok , Ratownictwo medyczne GK3
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 19,20
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Medyczne czynności ratunkowe II IIIrok , Ratownictwo medyczne GK3
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
Chirurgia ogólna I rok III ćw 33,34,35,36
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 19,20
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski ćwiczenia GK 29,30,31,32
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia

16

Event: Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 16.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 16.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
When: 16.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe II IIIrok , Ratownictwo medyczne GK3
When: 16.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
When: 16.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 19,20
When: 16.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
When: 16.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
When: 16.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 16.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe II IIIrok , Ratownictwo medyczne GK3
When: 16.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 16.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
When: 16.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Chirurgia ogólna I rok III ćw 33,34,35,36
When: 16.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
When: 16.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 19,20
When: 16.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
When: 16.10.2023 10:30 – 12:45
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 16.10.2023 11:15 – 15:00
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 16.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 16.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
When: 16.10.2023 13:00 – 16:45
Description:
Event: Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski ćwiczenia GK 29,30,31,32
When: 16.10.2023 15:15 – 18:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 16.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 16.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Medyczne czynności ratunkowe II IIIrok , Ratownictwo medyczne GK3
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 19,20
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Medyczne czynności ratunkowe II IIIrok , Ratownictwo medyczne GK3
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
Chirurgia ogólna I rok III ćw 33,34,35,36
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 13, 14, 15, 16
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 19,20
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski ćwiczenia GK 29,30,31,32
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
« more

Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Ortodoncja IV rok Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia GĆ8
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I seminarium 1,2
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 1 ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Pediatria seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC3,4
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC3,4
Wybrane specjalności – moduł 2 GK 5,6,7,8 lekarski VI rok
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.

17

Event: Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 17.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Ortodoncja IV rok Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia GĆ8
When: 17.10.2023 8:45 – 11:00
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 17.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 17.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 17.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I seminarium 1,2
When: 17.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
When: 17.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 1 ćwiczenia
When: 17.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 17.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
When: 17.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
When: 17.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Pediatria seminarium
When: 17.10.2023 9:30 – 13:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 17.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 17.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
When: 17.10.2023 10:30 – 15:45
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 17.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 17.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 17.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 17.10.2023 14:15 – 16:30
Description:
Event: Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC3,4
When: 17.10.2023 15:00 – 17:15
Description:
Event: Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC3,4
When: 17.10.2023 15:00 – 17:15
Description:
Event: Wybrane specjalności – moduł 2 GK 5,6,7,8 lekarski VI rok
When: 17.10.2023 15:15 – 19:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 17.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 17.10.2023 15:45 – 19:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 17.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Ortodoncja IV rok Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia GĆ8
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I seminarium 1,2
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 1 ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Pediatria seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC3,4
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC3,4
Wybrane specjalności – moduł 2 GK 5,6,7,8 lekarski VI rok
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
« more

Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 13,14,15,16 ćw.
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 15,16
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 13,14,15,16 ćw.
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
Medycyna ratunkowa VI rok GS4
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year ex
Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium

18

Event: Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 18.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 13,14,15,16 ćw.
When: 18.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 15,16
When: 18.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
When: 18.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
When: 18.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 18.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 18.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
When: 18.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
When: 18.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 18.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 13,14,15,16 ćw.
When: 18.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
When: 18.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Medycyna ratunkowa VI rok GS4
When: 18.10.2023 9:15 – 12:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 18.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
When: 18.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 18.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
When: 18.10.2023 10:30 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 18.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 18.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 18.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 18.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Oral Surgery 3rd year ex
When: 18.10.2023 15:45 – 19:30
Description:
Event: Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 18.10.2023 18:35 – 20:50
Description:
Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 13,14,15,16 ćw.
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 15,16
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 13,14,15,16 ćw.
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 13,14,15,16,17,18
Medycyna ratunkowa VI rok GS4
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 15,16
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year ex
Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
« more

Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Medycyna ratunkowa GK 13,14,15,16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Medycyna ratunkowa GK 13,14,15,16
Medycyna ratunkowa GK 13,14,15,16
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 37,38,39,40
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 37,38,39,40
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year sem.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Medycyna katastrof Ratownictwo medyczne III rok seminaria GS 2

19

Event: Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 19.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 13,14,15,16
When: 19.10.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 19.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
When: 19.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
When: 19.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
When: 19.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 19.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
When: 19.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
When: 19.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
When: 19.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 13,14,15,16
When: 19.10.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 13,14,15,16
When: 19.10.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Pediatria II lek. IV rok ćw gr 37,38,39,40
When: 19.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 19.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Pediatria II lek. IV rok ćw gr 37,38,39,40
When: 19.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 19.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
When: 19.10.2023 12:30 – 14:45
Description:
Event: Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 19.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 19.10.2023 14:15 – 16:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 19.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Oral Surgery 3rd year sem.
When: 19.10.2023 15:45 – 18:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 19.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Event: Medycyna katastrof Ratownictwo medyczne III rok seminaria GS 2
When: 19.10.2023 17:00 – 21:30
Description:
Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Medycyna ratunkowa GK 13,14,15,16
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
Medycyna rodzinna VI rok GK 21,22,23,24
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Medycyna ratunkowa GK 13,14,15,16
Medycyna ratunkowa GK 13,14,15,16
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 37,38,39,40
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Pediatria II lek. IV rok ćw gr 37,38,39,40
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year sem.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Medycyna katastrof Ratownictwo medyczne III rok seminaria GS 2
« more

Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia ogólna rok V GK 17,18
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia ogólna rok V GK 17,18
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 25,26,27,28 ćw
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 25,26,27,28 ćw
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Inauguracja Uniwersytetu Licealisty WNMZ i WNMK
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 9,10
Chirurgia ogólna rok V GK 19, 20
Chirurgia ogólna rok V GK 19, 20
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Koło Naukowe PTSS wykład

20

Event: Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 20.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 20.10.2023 9:00 – 12:45
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 17,18
When: 20.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
When: 20.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 20.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 17,18
When: 20.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 25,26,27,28 ćw
When: 20.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 25,26,27,28 ćw
When: 20.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
When: 20.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
When: 20.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
When: 20.10.2023 9:00 – 9:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 20.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Inauguracja Uniwersytetu Licealisty WNMZ i WNMK
When: 20.10.2023 11:00 – 14:00
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 20.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
When: 20.10.2023 12:30 – 16:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 20.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 20.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 9,10
When: 20.10.2023 13:00 – 14:30
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 19, 20
When: 20.10.2023 13:00 – 16:00
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 19, 20
When: 20.10.2023 13:00 – 16:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
When: 20.10.2023 14:30 – 18:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
When: 20.10.2023 14:30 – 18:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 20.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 20.10.2023 15:45 – 18:00
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
When: 20.10.2023 16:30 – 18:45
Description:
Event: Koło Naukowe PTSS wykład
When: 20.10.2023 17:00 – 21:00
Description:
Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia ogólna rok V GK 17,18
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia ogólna rok V GK 17,18
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 25,26,27,28 ćw
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 25,26,27,28 ćw
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Choroby wewnętrzne rok V GK 25,26,27,28
Pediatria I lek. rok III sem. 17,18,19,20
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Inauguracja Uniwersytetu Licealisty WNMZ i WNMK
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I seminarium 9,10
Chirurgia ogólna rok V GK 19, 20
Chirurgia ogólna rok V GK 19, 20
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Koło Naukowe PTSS wykład
21
22
« more

Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 19,20
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 9,10,11,12
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 19,20
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 9,10,11,12
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 9,10,11,12
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 2
Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 2
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Nowoczesne metody kształcenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
Nowoczesne metody kształcenia
Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 1
Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 1
Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski ćwiczenia GK 25,26,27,28
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medycyna katastrof Ratownictwo medyczne III rok seminaria GS 2
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 3,4
Medyczne czynności ratunkowe II III rok GS1 seminarium
Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia

23

Event: Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 23.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 23.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 19,20
When: 23.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
When: 23.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
When: 23.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 9,10,11,12
When: 23.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 19,20
When: 23.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 9,10,11,12
When: 23.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 23.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 9,10,11,12
When: 23.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 23.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
When: 23.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 2
When: 23.10.2023 9:45 – 13:30
Description:
Event: Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 2
When: 23.10.2023 9:45 – 13:30
Description:
Event: Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
When: 23.10.2023 10:30 – 12:45
Description:
Event: Nowoczesne metody kształcenia
When: 23.10.2023 10:30 – 13:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 23.10.2023 11:15 – 16:45
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 23.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 23.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
When: 23.10.2023 13:00 – 16:45
Description:
Event: Nowoczesne metody kształcenia
When: 23.10.2023 13:45 – 16:45
Description:
Event: Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 1
When: 23.10.2023 13:45 – 17:30
Description:
Event: Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 1
When: 23.10.2023 13:45 – 17:30
Description:
Event: Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski ćwiczenia GK 25,26,27,28
When: 23.10.2023 15:15 – 18:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 23.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Medycyna katastrof Ratownictwo medyczne III rok seminaria GS 2
When: 23.10.2023 16:15 – 21:30
Description:
Event: Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 3,4
When: 23.10.2023 16:30 – 20:15
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe II III rok GS1 seminarium
When: 23.10.2023 16:30 – 19:30
Description:
Event: Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 23.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 19,20
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 9,10,11,12
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 19,20
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 9,10,11,12
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok VI Lek. GK 9,10,11,12
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 2
Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 2
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Nowoczesne metody kształcenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
Nowoczesne metody kształcenia
Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 1
Nowoczesne metody i techniki badawcze gr 1
Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski ćwiczenia GK 25,26,27,28
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medycyna katastrof Ratownictwo medyczne III rok seminaria GS 2
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 3,4
Medyczne czynności ratunkowe II III rok GS1 seminarium
Protetyka III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
« more

Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 1 ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Chirurgia ogólna II lek IV rok gr 5,6,7,8 ćw
Chirurgia ogólna II lek IV rok gr 5,6,7,8 ćw
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC3,4
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC3,4
Wybrane specjalności – moduł 2 GK 1,2,3,4 lekarski VI rok
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 1,2
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 1,2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.

24

Event: Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 24.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
When: 24.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
When: 24.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 1 ćwiczenia
When: 24.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 24.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
When: 24.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 24.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 24.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia ogólna II lek IV rok gr 5,6,7,8 ćw
When: 24.10.2023 9:00 – 13:30
Description:
Event: Chirurgia ogólna II lek IV rok gr 5,6,7,8 ćw
When: 24.10.2023 9:00 – 13:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 24.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
When: 24.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
When: 24.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 24.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 24.10.2023 10:30 – 15:45
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 24.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 24.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 24.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 24.10.2023 14:15 – 16:30
Description:
Event: Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC3,4
When: 24.10.2023 15:00 – 17:15
Description:
Event: Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC3,4
When: 24.10.2023 15:00 – 17:15
Description:
Event:
When: 24.10.2023 15:15 – 19:45
Description:
Event: Wybrane specjalności – moduł 2 GK 1,2,3,4 lekarski VI rok
When: 24.10.2023 15:15 – 19:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 24.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 24.10.2023 15:45 – 19:30
Description:
Event: Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 1,2
When: 24.10.2023 16:30 – 20:15
Description:
Event: Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 1,2
When: 24.10.2023 16:30 – 20:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 24.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Medyczne czynności ratunkowe II III rok GK 1 ćwiczenia
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Chirurgia ogólna II lek IV rok gr 5,6,7,8 ćw
Chirurgia ogólna II lek IV rok gr 5,6,7,8 ćw
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 1,2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC3,4
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC3,4
Wybrane specjalności – moduł 2 GK 1,2,3,4 lekarski VI rok
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 1,2
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 1,2
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
« more

Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 15,16
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 17,18,19,20 ćw.
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 17,18,19,20 ćw.
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 15,16
Medycyna ratunkowa VI rok GS5
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC 1,2
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC 1,2
Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year ex
Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium

25

Event: Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 25.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 25.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
When: 25.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 15,16
When: 25.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
When: 25.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
When: 25.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
When: 25.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
When: 25.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 17,18,19,20 ćw.
When: 25.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 17,18,19,20 ćw.
When: 25.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 15,16
When: 25.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Medycyna ratunkowa VI rok GS5
When: 25.10.2023 9:15 – 12:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 25.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 25.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC 1,2
When: 25.10.2023 12:30 – 14:45
Description:
Event: Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC 1,2
When: 25.10.2023 12:30 – 14:45
Description:
Event: Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 25.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 25.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 25.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Oral Surgery 3rd year ex
When: 25.10.2023 15:45 – 19:30
Description:
Event: Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 25.10.2023 18:35 – 20:50
Description:
Protetyka III rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 15,16
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
Anestezjologia i Intensywna Terapia rok V GK 19,20,21,22,23,24
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 17,18,19,20 ćw.
Choroby wewnętrzne II lek rok IV gr 17,18,19,20 ćw.
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek. rok I ćw 15,16
Medycyna ratunkowa VI rok GS5
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC 1,2
Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych rok I RM GC 1,2
Protetyka III rok GS1 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year ex
Protetyka III rok GS6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
« more

Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Medycyna ratunkowa GK 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32,33
Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32,33
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Medycyna ratunkowa GK 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32,33
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medycyna ratunkowa GK 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year sem.
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 3,4 – ZRM
Medyczne czynności ratunkowe III rok GS2
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 3,4
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Medycyna katastrof Ratownictwo medyczne III rok seminaria GS 2

26

Event: Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 26.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 17,18,19,20
When: 26.10.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 26.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32,33
When: 26.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
When: 26.10.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32,33
When: 26.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
When: 26.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 17,18,19,20
When: 26.10.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 26.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
When: 26.10.2023 9:00 – 16:30
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32,33
When: 26.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 26.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 17,18,19,20
When: 26.10.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
When: 26.10.2023 11:30 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 26.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 26.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 26.10.2023 14:15 – 16:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 26.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Oral Surgery 3rd year sem.
When: 26.10.2023 15:45 – 18:00
Description:
Event: Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 3,4 – ZRM
When: 26.10.2023 16:30 – 20:15
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe III rok GS2
When: 26.10.2023 16:30 – 19:30
Description:
Event: Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 3,4
When: 26.10.2023 16:30 – 20:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 26.10.2023 16:45 – 20:30
Description:
Event: Medycyna katastrof Ratownictwo medyczne III rok seminaria GS 2
When: 26.10.2023 19:45 – 21:15
Description:
Protetyka III rok GC 3,4 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Medycyna ratunkowa GK 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32,33
Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32,33
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Medycyna ratunkowa GK 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Medycyna rodzinna VI rok GK 37,38,39,40
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32,33
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Medycyna ratunkowa GK 17,18,19,20
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 5,6,7,8
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS2 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Oral Surgery 3rd year sem.
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 3,4 – ZRM
Medyczne czynności ratunkowe III rok GS2
Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc rok I RM GC 3,4
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Medycyna katastrof Ratownictwo medyczne III rok seminaria GS 2
« more

Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Chirurgia ogólna rok V GK 21,22
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 21,22,23,24 ćw
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 21,22,23,24 ćw
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32
Chirurgia ogólna rok V GK 21,22
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Chirurgia ogólna rok V GK 23,24
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10 seminarium
Chirurgia ogólna rok V GK 23,24
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw. 9,10
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw. 9,10
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium

27

Event: Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 27.10.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 27.10.2023 9:00 – 11:15
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,
When: 27.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 27.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 27.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 21,22
When: 27.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
When: 27.10.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
When: 27.10.2023 9:00 – 9:45
Description:
Event: Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 21,22,23,24 ćw
When: 27.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 21,22,23,24 ćw
When: 27.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32
When: 27.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 21,22
When: 27.10.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31
When: 27.10.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 27.10.2023 10:15 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 27.10.2023 11:30 – 15:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 27.10.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 27.10.2023 12:45 – 16:30
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 23,24
When: 27.10.2023 13:00 – 16:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10 seminarium
When: 27.10.2023 13:00 – 15:15
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 23,24
When: 27.10.2023 13:00 – 16:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw. 9,10
When: 27.10.2023 15:15 – 19:00
Description:
Event: Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw. 9,10
When: 27.10.2023 15:15 – 19:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 27.10.2023 15:20 – 18:20
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 27.10.2023 15:45 – 18:00
Description:
Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Chirurgia ogólna rok V GK 21,22
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 1,2,3,4
Pediatria I lek. rok III sem. 21,22,23,24
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 21,22,23,24 ćw
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 21,22,23,24 ćw
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31,32
Chirurgia ogólna rok V GK 21,22
Choroby wewnętrzne rok V GK 29,30,31
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GS 5 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GC 9,10 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Chirurgia ogólna rok V GK 23,24
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw 9,10 seminarium
Chirurgia ogólna rok V GK 23,24
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw. 9,10
Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa lek rok I ćw. 9,10
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GCS 3 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
28
29
« more

Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7,8
Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7,8
Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7,8
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski ćwiczenia GK 37,38,39,40
Medyczne czynności ratunkowe III rok GS2
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG

30

Event: Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7,8
When: 30.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7,8
When: 30.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7,8
When: 30.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
When: 30.10.2023 9:00 – 12:45
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7
When: 30.10.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
When: 30.10.2023 13:00 – 15:15
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 30.10.2023 14:00 – 18:30
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
When: 30.10.2023 14:30 – 18:15
Description:
Event: Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski ćwiczenia GK 37,38,39,40
When: 30.10.2023 15:15 – 18:15
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe III rok GS2
When: 30.10.2023 16:30 – 19:30
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG
When: 30.10.2023 18:30 – 20:45
Description:
Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7,8
Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7,8
Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7,8
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year ex
Medyczne czynności ratunkowe Ratownictwo medyczne II rok GK 5,6,7
Preclinical conservative dentristry and enodontics 2nd year sem.
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
Wybrane specjalności – Moduł 1 VI rok Lekarski ćwiczenia GK 37,38,39,40
Medyczne czynności ratunkowe III rok GS2
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG
31
Event: Pediatria seminarium
When: 31.10.2023 9:30 – 13:15
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe III rok GS2
When: 31.10.2023 10:45 – 12:15
Description:
Event: Medyczne czynności ratunkowe III rok GS2
When: 31.10.2023 12:30 – 15:30
Description:
Pediatria seminarium
Medyczne czynności ratunkowe III rok GS2
Medyczne czynności ratunkowe III rok GS2
1
« more

Medycyna ratunkowa GK 21,22,23,24
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 9,10,11,12
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 9,10,11,12
Medycyna rodzinna VI rok GK 1,2,3,4
Medycyna ratunkowa GK 21,22,23,24
Pediatria I lek. rok III sem. 25,26,27,28
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Medycyna rodzinna VI rok GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 9,10,11,12
Medycyna ratunkowa GK 21,22,23,24
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
BLS – Podstawowe czynności resuscytacyjne, Ratownictwo medyczne III rok Gr 5
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG ex
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium

2

Event: Medycyna ratunkowa GK 21,22,23,24
When: 2.11.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 9,10,11,12
When: 2.11.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 9,10,11,12
When: 2.11.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 1,2,3,4
When: 2.11.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 21,22,23,24
When: 2.11.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 25,26,27,28
When: 2.11.2023 9:00 – 10:30
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 2.11.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Medycyna rodzinna VI rok GK 1,2,3,4
When: 2.11.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 9,10,11,12
When: 2.11.2023 9:00 – 14:15
Description:
Event: Medycyna ratunkowa GK 21,22,23,24
When: 2.11.2023 9:00 – 15:15
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
When: 2.11.2023 11:00 – 14:45
Description:
Event: BLS – Podstawowe czynności resuscytacyjne, Ratownictwo medyczne III rok Gr 5
When: 2.11.2023 13:30 – 18:00
Description:
Event: Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG ex
When: 2.11.2023 15:00 – 21:00
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 2.11.2023 16:00 – 17:30
Description:
Medycyna ratunkowa GK 21,22,23,24
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 9,10,11,12
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 9,10,11,12
Medycyna rodzinna VI rok GK 1,2,3,4
Medycyna ratunkowa GK 21,22,23,24
Pediatria I lek. rok III sem. 25,26,27,28
Stomatologia zachowawcza i endodoncja III rok GC 11,12 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
Medycyna rodzinna VI rok GK 1,2,3,4
Ginekologia i położnictwo rok VI lek. GK 9,10,11,12
Medycyna ratunkowa GK 21,22,23,24
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG seminar
BLS – Podstawowe czynności resuscytacyjne, Ratownictwo medyczne III rok Gr 5
Conservative dentistry and endodontics 3 rd year SANG ex
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
« more

Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia ogólna rok V GK 25,26
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 33,34,35,36 ćw
Choroby wewnętrzne rok V GK ,32,33,34
Chirurgia ogólna rok V GK 25,26
Pediatria I lek. rok III sem. 25,26,27,28
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 33,34,35,36 ćw
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Choroby wewnętrzne rok V GK 32,33,34
Choroby wewnętrzne rok V GK 32,33,34
Pediatria seminarium
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia ogólna rok V GK 27,28
Chirurgia ogólna rok V GK 27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9 Lekarsko-Dentystyczny ćw.

3

Event: Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 3.11.2023 8:45 – 12:30
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 25,26
When: 3.11.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 33,34,35,36 ćw
When: 3.11.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK ,32,33,34
When: 3.11.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 25,26
When: 3.11.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Pediatria I lek. rok III sem. 25,26,27,28
When: 3.11.2023 9:00 – 9:45
Description:
Event: Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 33,34,35,36 ćw
When: 3.11.2023 9:00 – 15:00
Description:
Event: Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 3.11.2023 9:00 – 12:00
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 32,33,34
When: 3.11.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Choroby wewnętrzne rok V GK 32,33,34
When: 3.11.2023 9:00 – 15:45
Description:
Event: Pediatria seminarium
When: 3.11.2023 9:30 – 13:15
Description:
Event: Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
When: 3.11.2023 12:15 – 15:15
Description:
Event: Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 3.11.2023 12:45 – 15:00
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 27,28
When: 3.11.2023 13:00 – 16:00
Description:
Event: Chirurgia ogólna rok V GK 27,28
When: 3.11.2023 13:00 – 16:00
Description:
Event: Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
When: 3.11.2023 15:45 – 18:00
Description:
Event: Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
When: 3.11.2023 16:45 – 20:30
Description:
Protetyka III rok GC 7,8 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Chirurgia ogólna rok V GK 25,26
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 33,34,35,36 ćw
Choroby wewnętrzne rok V GK ,32,33,34
Chirurgia ogólna rok V GK 25,26
Pediatria I lek. rok III sem. 25,26,27,28
Chirurgia Ogólna rok VI Lek. GK 33,34,35,36 ćw
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna II rok GC 1,2 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Choroby wewnętrzne rok V GK 32,33,34
Choroby wewnętrzne rok V GK 32,33,34
Pediatria seminarium
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna II rok GC 5,6 Lekarsko-Dentystyczny ćwiczenia
Protetyka III rok GS4 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Chirurgia ogólna rok V GK 27,28
Chirurgia ogólna rok V GK 27,28
Chirurgia stomatologiczna III rok GS 6 Lekarsko-Dentystyczny seminarium
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna i endodoncja przedkliniczna II rok GC 9 Lekarsko-Dentystyczny ćw.
4
5

Legend:

 • calendar-zac007
 • calendar-zac008
 • calendar-zac009
 • calendar-zac015
 • calendar-zac104
 • calendar-zac110
 • calendar-zac112
 • calendar-zac116
 • calendar-zac120
 • calendar-zac207
 • calendar-zac209
 • calendar-zac213
 • calendar-zac214
 • calendar-zac215
 • calendar-zac306
 • calendar-zac307
 • calendar-zac401
 • calendar-zac408
 • calendar-zac409
 • calendar-zac410
 • calendar-zac507
 • calendar-zac509
 • calendar-zac512