Szkolenia dla nauczycieli akademickich z nauczania metodą symulacji medycznej

1024 686 CSM Zabrze

Szkolenie polegało na zapoznaniu nauczycieli akademickich z dostępnym sprzętem oraz możliwościami tutejszego Centrum Symulacji Medycznej. Podczas szkolenia omówiono jak powinna przebiegać symulacja między innymi omówiono wprowadzenie do symulacji wg schematu ABCDE omówiono etapy i punkty kluczowe debriefingu, oraz zapoznano nauczycieli z techniką tworzenia scenariuszy do symulacji medycznej.