Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu

Wycieczka Uniwersytetu Licealisty
576 1024 CSM Zabrze
Wycieczka studentów Politechniki Śląskiej
1024 768 CSM Zabrze
Wycieczka – ERASMUS – studenci z Włoch
1024 728 CSM Zabrze
Wycieczka Uniwersytetu III Wieku (Zabrze)
1024 686 CSM Zabrze

Ważne: Zasady użytkowania infrastruktury informatycznej oraz instrukcja elektronicznego sprawdzania obecności w CDiSM.